Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Dzienne > Olecko > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Mazurska w Olecku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Dzienne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Kierunek Zarządzanie - oferuje studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w organizacji.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złożenie dokumentów; * oryginał świadectwa dojrzałości * kwestionariusz * zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów * trzy zdjęcia podpisane na odwrocie * kserokopia dowodu osobistego (1,2,3 strony) * zaadresowanej koperty ze znaczkiem
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Zarządzanie

  Od roku akademickiego 2008/2009 studia prowadzone będą w dwóch specjalnościach:

   

        Finanse i Rachunkowość

        Zarządzanie w Administracji

  Programy i plany studiów na kierunku –  Zarządzanie- zostały opracowane zgodnie ze standardami kształcenia opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego po dokonaniu standaryzacji przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Obejmują one wszystkie składniki treści programowych, tj, 300 godzin dydaktycznych w grupie treści podstawowych i 300 godzin dydaktycznych w grupie treści kierunkowych. Łącznie liczba godzin dydaktycznych na studiach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynosi 2000 w ciągu 6 semestrów, a w trybie niestacjonarnym – 1200 godzin dydaktycznych w ciągu 6 semestrów.

              Program studiów prowadzony jest w systemie ECTS, zapewniającym porównywalność i w konsekwencji uznawanie dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Oferta programowa jest na bieżąco aktualizowana.

              Studenci kierunku Zarządzanie
  - w trakcie trzyletnich studiów nabywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania i prawa, a także z dyscyplin komplementarnych oraz uzyskują umiejętności analizowania otoczenia przedsiębiorstwa, środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy oraz tworzenia strategii marketingowych. Równocześnie zapoznają się z analizą jego zasobów wewnętrznych, z zasadami planowania strategii rozwoju i działania, a więc z zarządzaniem logistyką, produkcją, personelem, kapitałem, technologią i informacją. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych i strategii przedsiębiorstwa. Będą przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

  Charakterystyka specjalności – Finanse i Rachunkowość.

  Studia licencjacki na specjalności Finanse i Rachunkowość przygotowują specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do prowadzenia rachunkowości i zarządzania finansami w administracji, przedsiębiorstwach oraz innych jednostkach organizacyjnych.                                            

  Charakterystyka specjalności – Zarządzanie w Administracji

  Specjalność Zarządzanie w Administracji pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego i samorządowego na wszystkich szczeblach administracji. Studiujący na tej specjalności, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, mają również zajęcia z przedmiotów o charakterze typowo prawno-administracyjnym, co daje w efekcie bardzo poszukiwane na rynku pracy połączenie wiedzy z dwóch różnych obszarów jakimi są biznes i Prawo.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent  specjalności Finanse i Rachunkowość może pracować w instytucjach finansowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego, komórkach księgowości, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Specjalność ta przygotowuje również do prowadzenia własnej firmy, w tym biura rachunkowego.

  Absolwent specjalności Zarządzanie w Administracji może podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej, a także jako konsultant w zakresie współpracy regionalnej i zarządzania projektami unijnymi. Może podjąć zatrudnienie jako specjalista ds. zarządzania w administracji, doradca ds. procedur i przepisów prawnych  w zarządzaniu.

  Przykładowe przedmioty na kierunku zarządzanie:


  Ø        Podstawy zarządzania

  Ø        Nauki o organizacji

  Ø        Mikroekonomia

  Ø        Finanse

  Ø        Prawo

  Ø        Matematyka

  Ø        Statystyka

  Ø        Zachowania organizacyjne

  Ø        Zarządzanie projektami

  Ø        Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Ø        Zarządzanie jakością

  Ø        Informatyka w zarządzaniu

  Ø        Marketing

  Ø        Badania marketingowe

  Ø        Rachunkowość finansowa

  Ø        Finanse przedsiębiorstwa

  Ø        Procesy informacyjne w zarządzaniu

  Ø        Bezpieczeństwo publiczne

  Ø        Dowodzenie

  Ø        Operacje i techniki operacyjne

  Ø        Zarządzanie w administracji

  Ø        Język obcy

  Ø        Praktyka
   

  Na kierunku zarządzanie istnieje możliwość przygotowania przez uczelnię innych specjalności w zależności od wyboru studentów.  

  Formuła studiów umożliwia:

      *

        Indywidualizację tempa i sposobów nauki
      *

        Efektywne łączenie nauki z pracą zawodową i życiem rodzinnym
      *

        Bieżącą weryfikację zdobywanej wiedzy w praktyce zawodowej
      *

        Ratalny system płatności
      *

        Program nauczania oparty o uznane europejskie standardy kształcenia
      *

        5 języków obcych
      *

        Stały dostęp do internetu
      *

        Multimedialna biblioteka
      *

        Umiarkowane czesne
      *

        System pomocy materialnej (stypendia  socjalne i naukowe)
      *

        Zniżki dla rodzin studiujących
      *

        Akademicki klub sportowy
      *

        Uczelnia złożyła wnioski o prowadzenie studiów magisterskich
      *

        Dla urzędów administracji zespolonej i niezespolonej, które zgłoszą 20-30 osób specjalne               zniżki
      *

        Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |