Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Dzienne > Elbląg > Administracja europejska - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Administracja europejska - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja europejska - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

  • Szczegółowe informacje
    Administracja europejska
    Sylwetka absolwenta specjalności - administracja europejska
    Absolwent specjalności „administracja europejska” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę o elementach integracji społeczno-gospodarczej, zagrożeniach dezintegracji, wyzwaniach związanych z globalizacją. Szczególny nacisk w przygotowaniu specjalizacyjnym położony zostanie na znajomość prawa europejskiego i krajowego, polityki strukturalnej Unii Europejskiej, oraz Narodowej Strategii Rozwoju Polski wraz z sektorowymi programami operacyjnymi.

    Pozwoli to absolwentowi nabyć umiejętności w zakresie przygotowywania planów i konkretnych projektów w celu pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, zasad ich uzupełniania z budżetu centralnego i samorządowego, w korelacji z instytucjami płatniczymi, zarządzającymi i pośredniczącymi. Absolwent będzie więc przygotowany do zatrudnienia na stanowiskach ?redniego personelu administracyjnego, związanego z przygotowywaniem i zarządzaniem programami operacyjnymi, głównie w jednostkach samorzędu terytorialnego, organizacjach pozarz?dowych, instytucjach płatniczych i pośredniczących, a także (przy dostatecznej znajomo?ci języka angielskiego) w agendach i przedstawicielstwach instytucji europejskich.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |