Información

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze niepaństwowych uczelni została wpisana pod numerem 144.

Struktura Uczelni

Organem jednoosobowym uczelni jest J.M. Rektor, Dziekan Wydziału, a kolegialnym Senat Uczelni. W skład Senatu Uczelni wchodzą:
  • J.M. Rektor, jako przewodniczący senatu,
  • prorektorzy,
  • dziekani,
  • prodziekani,
  • kanclerz,
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni w pełnym wymiarze,
  • jeden przedstawiciel studentów,
  • pięciu przedstawicieli założyciela, którymi mogą być również osoby nie zatrudnione na uczelni.

Uczelnia z akredytacją


Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |