Home > Studia II Stopnia > Administracja-ogólne > Dzienne > Elbląg > Administracja gospodarcza - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Administracja gospodarcza - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja gospodarcza - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Jest to część administracji, która dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a regulowana jest prawem administracyjnym gospodarczym; absolwent gotów będzie inicjować i realizować przedsięwzięcia w obszarze: reglamentacji i ochrony rynku wewnętrznego, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym i nieuczciwej konkurencji, stabilizacji rynku poprzez system polityki gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, pieczy administracyjnej, zapewnienia ludności odpowiednich świadczeń materialnych i niematerialnych, administrowania majątkiem publicznym, opieki nad mieniem podmiotów użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale), zarządzania publicznym majątkiem produkcyjnym (np. przedsiębiorstwa państwowe i komunalne), uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym niezbędnej ze względu na interesy zbiorowe i  interwencjonizm państwowy, robót publicznych, prowadzenia działalności gospodarczej w celu zwiększenia dochodów budżetowych


  Warunki przyjęcia (rekrutacja):


  Studia magisterskie - II stopnia na kierunku „administracja" mogą rozpocząć po rekrutacji otwartej na podstawie: dyplomu ukończenia studiów I stopnia i podania o przyjęcie na studia:

  - absolwenci studiów I stopnia kierunku „administracja", oraz

  -  absolwenci studiów I stopnia na kierunkach:

  ekonomia, zarządzanie, politologia, logistyka, europeistyka, socjologia, geografia, historia,

  stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna,

  zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe,

  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska


  Czas trwania studiów:

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

  Zakres kształcenia:

  Program studiów przewiduje na studiach stacjonarnych - 810 godzin zajęć dydaktycznych, z czego: wykładów - 450 godzin, seminarium magisterskie - 90 godzin oraz konwersatorium - 270 godzin. Na studiach niestacjonarnych realizuje się nie mniej niż 60 % liczby godzin z każdego przedmiotu przy nie zmienionych treściach programowych. Program kształcenia w tym trybie przewiduje 525 godzin zajęć, podzielonych (jak na studiach stacjonarnych) na cztery semestry, realizowane w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Ukończenie studiów:

  Ukończenie studiów następuje w dniu pozytywnego zaliczenia egzaminu dyplomowego, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywnej ocenie przygotowanej przez studenta pracy magisterskiej.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |