Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Dzienne > Olecko > Studia I Stopnia - Administracja - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Administracja - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Mazurska w Olecku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Dzienne - Olecko - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia każdej funkcji w szeroko rozumianej administracji. Studiowanie na kierunku administracja przygotowuje zarówno przyszłych urzędników do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań przypisywanych przez prawny porządek państwu i jego organom jak i na stanowiskach menedżerskich w firmach prywatnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Złożenie dokumentów; * oryginał świadectwa dojrzałości * kwestionariusz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. * trzy zdjęcia podpisane na odwrocie * kserokopia dowodu osobistego (1,2,3 strony) * zaadresowanej koperty ze znaczkiem
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja – Czym jest?

  Administracja to od wielu lat jeden z najbardziej popularnych kierunków studiowania w Polsce.

               Programy i plany studiów na kierunku administracja zostały opracowane zgodnie ze standardami kształcenia opublikowanymi przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego po dokonaniu standaryzacji przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Obejmują one wszystkie składniki treści programowych, tj, 360 godzin dydaktycznych w grupie treści podstawowych i 195 godzin dydaktycznych w grupie treści kierunkowych. Łącznie liczba godzin dydaktycznych na studiach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynosi 1800 w ciągu 6 semestrów, a w trybie niestacjonarnym – 1080 godzin dydaktycznych w ciągu 6 semestrów.

              Program studiów prowadzony jest w systemie ECTS, zapewniającym porównywalność i w konsekwencji uznawanie dyplomów w krajach Unii Europejskiej. Oferta programowa jest na bieżąco aktualizowana.

              Administracja to kierunek studiów umożliwiający zdobycie gruntownej wiedzy na temat umiejętności administracyjnych, tzn. działania na podstawie obowiązującego prawa, co jest szczególnie istotne w demokratycznym państwie prawa, gdzie wszelkie działania organów administracji, a również samo ich istnienie musi wynikać z norm prawnych.

  Administracja – Dlaczego warto studiować na tym kierunku?


  Nacisk jest położony przede wszystkim na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo - administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, pokazanie prawa administracyjnego w działaniu poprzez zaprezentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii i zadań stojących przed urzędami i instytucjami oraz organizacjami rządowymi i samorządowymi.

  Administracja to także kierunek dostarczający wiedzy na temat historii administracji oraz prawa polskiego i europejskiego.

             Dzięki nowoczesnym programom kształcenia opartych o najnowsze rozwiązania europejskie i USA w tej dziedzinie oraz doskonale przygotowaną kadrę nauczycieli akademickich Masz gwarancję uzyskania praktycznej wiedzy, która uczyni Ciebie niezwykle cennym i pożądanym na rynku pracy pracownikiem. Administracja – Jaki zawód będę wykonywać po tym kierunku – potencjalne miejsce pracy?

  Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

      *Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
      *Administracja bezpieczeństwa publicznego


             W obu specjalnościach, z uwagi na coraz szerszy zakres zastosowania w pracy organów administracji publicznej przepisów wspólnotowych, położono nacisk na przygotowanie absolwentów do sprawnego ich stosowania. Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy licencjat, specjalisty z administracji w zakresie wybranej specjalności, który uprawnia do:

      *Ubiegania się o pracę w strukturach międzynarodowych Unii Europejskiej, Pracy w                           kancelariach prawniczych, firmach państwowych i prywatnych,

      *Pracy w urzędach państwowych i samorządowych,

      *Pracy w Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa            Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Celny, Urząd Skarbowy,

      * Kontynuowanie nauki (studia II stopnia) na kierunku prawo, ochrona środowiska –                        specjalność administracja ochrony środowiska, politologia, stosunki międzynarodowe,                    historia, nauki społeczne.

  Na kierunku administracja istnieje możliwość przygotowania przez uczelnię innych specjalności w zależności od wyboru studentów.

  Formuła studiów umożliwia:

      * Indywidualizację tempa i sposobów nauki
      * Efektywne łączenie nauki z pracą zawodową i życiem rodzinnym
      * Bieżącą weryfikację zdobywanej wiedzy w praktyce zawodowej
      * Ratalny system płatności
      * Program nauczania oparty o uznane europejskie standardy kształcenia
      * 5 języków obcych
      * Stały dostęp do internetu
      * Multimedialna biblioteka
      * Umiarkowane czesne
      * System pomocy materialnej (stypendia  socjalne i naukowe)
      * Zniżki dla rodzin studiujących
      * Akademicki klub sportowy
      * Uczelnia złożyła wnioski o prowadzenie studiów magisterskich
      * Dla urzędów administracji zespolonej i niezespolonej, które zgłoszą 20-30 osób specjalne                zniżki
      * Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminów wstępnych

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |