Studia Podyplomowe - Zarządzanie w Oświacie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie w Oświacie - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Zamierzeniem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania tego typu placówkami oraz nabycie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, kształtowania wizerunku placówki, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów organizacyjnych.
  Studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także do osób przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

  kierunek: Ekonomia
  specjalność: Zarządzanie w oświacie – II semestry

  Absolwent powinien zdobyć umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania w oświacie. Kompetencje zawodowe absolwenta cechować powinny umiejętności menedżerskie oparte o znajomość diagnozowania, komunikacji, zarządzania, ewaluacji i prognozowania. Wyżej wymienione kompetencje dotyczyć powinny obszarów działania praktycznego związanego z prowadzeniem i promowaniem placówek oświatowych w nowych warunkach społecznych i pełnieniem wielu funkcji jak: przewodniczący rady pedagogicznej, organizator nadzoru pedagogicznego, pedagog.

  Absolwenci tych studiów przygotowani będą do pracy jako
  menedżerowie oświaty i dyrektorzy placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą wymagane od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu szkołach i placówkach oświatowych w myśl Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1288).

  Założenia organizacyjne studiów

  Program kształcenia podyplomowego jest realizowany w dwóch semestrach i obejmuje 250 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |