Home > Studia II Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Elbląg > Zarządzanie publiczne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Zarządzanie publiczne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie publiczne - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie publiczne Normal 0 21
  Absolwent, akcentując rolę społeczno-kulturowych uwarunkowań (norm, wzorców, reguł) w działaniach instytucji administracji publiczne, będzie umiał działać w oparciu o zasady i mechanizmy rynkowe stosowane w celu podniesienia sprawności działania administracji w obszarze jej organizacji i realizowanych procesów, w podstawowych obszarach aktywności, tj. w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami, zarządzaniu zasobami ludzkimi, świadczeniu usług publicznych, komunikacji społecznej oraz tworzeniu ram i warunków dla wspierania przedsiębiorczości; absolwent będzie umiał badać jakość usług publicznych świadczonych przez ww. instytucje i na tej podstawie doskonalić ich działania, co ma prowadzić do reformowania administracji w kierunku rezultatów i zadowolenia klienta.  

  Warunki przyjęcia (rekrutacja):


  Studia magisterskie - II stopnia na kierunku „administracja" mogą rozpocząć po rekrutacji otwartej na podstawie: dyplomu ukończenia studiów I stopnia i podania o przyjęcie na studia:

  - absolwenci studiów I stopnia kierunku „administracja", oraz

  -  absolwenci studiów I stopnia na kierunkach:

  ekonomia, zarządzanie, politologia, logistyka, europeistyka, socjologia, geografia, historia,

  stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna,

  zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe,

  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska 

  Czas trwania studiów:

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. 

  Zakres kształcenia:

  Program studiów przewiduje na studiach stacjonarnych - 810 godzin zajęć dydaktycznych, z czego: wykładów - 450 godzin, seminarium magisterskie - 90 godzin oraz konwersatorium - 270 godzin. Na studiach niestacjonarnych realizuje się nie mniej niż 60 % liczby godzin z każdego przedmiotu przy nie zmienionych treściach programowych. Program kształcenia w tym trybie przewiduje 525 godzin zajęć, podzielonych (jak na studiach stacjonarnych) na cztery semestry, realizowane w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Ukończenie studiów:

  Ukończenie studiów następuje w dniu pozytywnego zaliczenia egzaminu dyplomowego, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywnej ocenie przygotowanej przez studenta pracy magisterskiej.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |