Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Dzienne > Olsztyn > Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OWSIIZ-Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze - Dzienne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Europeistyka
  Specjalność: Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Gospodarcze


  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe, jak: historia międzynarodowych stosunków politycznych na świecie do 1815 r., historia międzynarodowych stosunków politycznych na świecie w latach 1815 - 1945 r., systemy polityczne państw Europy, systemy polityczne państw świata, handel zagraniczny, polityka zagraniczna Polski w XX w., podstawy dyplomacji.

  Istotą studiów na kierunku EUROPEISTYKA jest zaprezentowanie studentom szerszej konfiguracji zagadnień europejskich, obejmujących z jednej strony problemy państw tworzących Europę, z drugiej problemy Unii Europejskiej, które stanowią podstawowy rdzeń studiów. Ważnym elementem jest także wyraźne uzupełnienie teoretycznego obszaru rozważań odniesieniami do bieżącej praktyki w obszarze polityki i gospodarki europejskiej. Program studiów na kierunku EUROPEISTYKA jest zorientowany na studenta, jest innowacyjny, oparty na współpracy z instytucjami posiadającymi znaczenie społeczne. Jego główną cechą jest interdyscyplinarność, która w równej mierze łączy podejścia nauk politologicznych, prawnych, społeczno-ekonomicznych, historycznych i kulturowych.

  Studiujący w ciągu trzech lat zdobędą podstawową wiedzę z zakresu: politologii, prawa, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, ekonomii.

  Kończący studia powinni posiadać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz zrozumienia i analizowania wyżej wymienionych zagadnień. Ważne jest, aby przyszli absolwenci tego kierunku zdobyli umiejętności konieczne do włączenia się do procesu integracji Polski i Unii Europejskiej, na przykład w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji sporządzania programów. Kierunek stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów, potrafiących sprawdzić się w zawodach związanych z administracją państwową
  i samorządową, z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, organami wspólnotowymi, z biznesem działającym na arenie międzynarodowej, placówkami kulturowymi, wydawnictwami, ośrodkami masowego przekazu. Kształcenie obejmuje intensywną naukę języków obcych, głównie angielskiego, w stopniu umożliwiającym ich aktywne używanie w pracy zawodowej, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą także dysponować umiejętnościami warsztatowymi takimi jak gromadzenie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, korzystanie z podstawowych technik informatycznych.

  Program kierunku Europeistyka stawia sobie za zadanie wykształcenie specjalistów przygotowanych do wykonywania funkcji doradczych, koncepcyjnych i menedżerskich w:

      * instytucjach i agendach Unii Europejskiej,
      * przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym,
      * bankach i agencjach obsługujących środki pochodzące z funduszy europejskich,
      * firmach konsultingowych i doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych,
      * w administracji w mediach, fundacjach, organizacjach pozarządowych,
      * w szeroko pojętej oświacie jako nauczyciele prowadzący tzw. Kluby Europejskie,
      * w organizacjach kulturowych.

   

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |