Home > Podyplomowe > Instrukcje i Życiorys > Elbląg > Broker edukacyjny - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Broker edukacyjny

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Broker edukacyjny - W ciągu tygodnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje

  Broker edukacyjny, czyli doradca edukacyjny jest pośrednikiem między klientem a rynkiem szkoleniowym, który dobierać ma kierunek, rodzaj, poziom szkolenia, konfrontować je z potrzebami rynku uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Współczesny rynek pracy wymaga szkolenia ustawicznego i stałego rozwoju indywidualnego

  – wypracowanie takiej indywidualnej drogi rozwoju będzie podstawowym zadaniem brokera edukacyjnego. Broker edukacyjny nie tylko ma udzielać jednorazowych konsultacji, ale również śledzić drogę rozwojową swojego klienta, wspierać i motywować go w podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjno-zawodowych. Nasunąć może się pytanie po co broker edukacyjny, skoro istnieje już zawód doradcy

  zawodowego? Otóż: doradca zawodowy określa wyłącznie predyspozycje zawodowe i wskazuje ogólny kierunek kształcenia – nie dysponuje szczegółową znajomością rynku szkoleń, z kolei inne zawody jakby zbliżone, zajmują się wycinkowo zagadnieniami zawiązanymi z rynkiem pracy, dopasowując szkolenia nie do klienta a do potrzeb firm.

  Szkolny doradca zawodowy zajmuje się udzielaniem porad dotyczących wyłącznie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. Brak jest poradnictwa dla osób dorosłych. Brak jest też specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – broker edukacyjny dobierałby szkolenia do możliwości psychofizycznych klienta.

  Do zadań brokera edukacyjnego należeć będzie m.in. gromadzenie i aktualizowanie informacji o rynku edukacyjnym, badanie predyspozycji osobowościowych, zawodowych klientów. Niezbędna będzie znajomość prawa pracy, ustawy o systemie oświaty i innych aktów prawnych. Broker edukacyjny kierować będzie klientów do konkretnych placówek szkoleniowych. Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie byłoby ukończenie studiów wyższych, a następnie studiów podyplomowych na kierunku „broker edukacyjny”. Dla brokerów edukacyjnych planowane są również ścieżki specjalizacyjne.

  W założeniu broker edukacyjny prowadziłby własną działalność gospodarczą. Dla klientów indywidualnych porada byłaby bezpłatna. Broker edukacyjny uzyskiwałby dochody z prowizji od firm szkoleniowych i klientów instytucjonalnych. Prowizja byłaby negocjowana z firmą szkoleniową i wypłacana po uiszczeniu przez klienta opłaty za kurs/szkolenie.(z konferencji programowej EQUAL Stow. „Spoza”)

Inne informacje związane z Instrukcje i Życiorys

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |