Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Olsztyn > Historia - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Historia - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Historia - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania historii we wszystkich typach szkół. Zaliczenie Wydziału do I kategorii naukowej i posiadane prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie historii oraz konstrukcja programu z kontrolą poszczególnych epok w postaci egzaminów i konieczności napisania pracy końcowej jako zwieńczenie seminarium upoważniają nas do udzielania tak szerokich uprawnień.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  przede wszystkim absolwenci studiów wyższych uczący w szkołach historii.
 • Szczegółowe informacje
  Opis: Studia zapewnią absolwentom, w oparciu o najnowszy stan badań, niezbędne kompendium wiedzy z zakresu historii oraz wskażą możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w dostępie do nowych źródeł informacji i doskonaleniu procesu dydaktycznego. Ukończenie studiów powinno znacząco wzbogacić wiedzę merytoryczną i umiejętności warsztatowe nauczyciela historii.

  Czas trwania: 3 semestry - 365 godz.

  Program:
  Nauki pomocnicze historii
  Historia starożytna
  Historia średniowieczna
  Historia nowoczesna
  Historia najnowsza
  Historia współczesna
  Metodologia historii
  Dydaktyka historii
  Historia gospodarcza
  Informatyka historyczna
  Antropologia historyczna
  Do dyspozycji kierownika studium
  Seminarium dyplomowe

  Zajęcia realizowane będą na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

  Kadra: zajęcia prowadzić będą samodzielni pracownicy naukowi i adiunkci zatrudnieni w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Przy realizacji przedmiotu "Informatyka Historyczna" przewidywana jest współpraca asystentów z Pracownia Archiwistyki, Edytorstwa i Informatyki Historycznej.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |