Home > Studia II Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Dzienne > Elbląg > Administracja bezpieczeństwa publicznego - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Administracja bezpieczeństwa publicznego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Administracja bezpieczeństwa publicznego - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent będzie umiał identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej; będzie znał podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo  publiczne i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych; będzie przygotowany do podejmowania decyzji na kierowniczych stanowiskach w administracji, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, tj, policji, wojska, straży pożarnej, służb ochrony i porządku wewnętrznego, zespołach zarządzania kryzysowego, służby więziennej, straży granicznej i służby celnej i innych służb specjalnych

  Warunki przyjęcia (rekrutacja):

  Studia magisterskie - II stopnia na kierunku „administracja" mogą rozpocząć po rekrutacji otwartej na podstawie: dyplomu ukończenia studiów I stopnia i podania o przyjęcie na studia:

  - absolwenci studiów I stopnia kierunku „administracja", oraz

  -  absolwenci studiów I stopnia na kierunkach:

  ekonomia, zarządzanie, politologia, logistyka, europeistyka, socjologia, geografia, historia,

  stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, polityka społeczna, praca socjalna,

  zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe,

  gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska

  Czas trwania studiów:

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

  Zakres kształcenia:

  Program studiów przewiduje na studiach stacjonarnych - 810 godzin zajęć dydaktycznych, z czego: wykładów - 450 godzin, seminarium magisterskie - 90 godzin oraz konwersatorium - 270 godzin. Na studiach niestacjonarnych realizuje się nie mniej niż 60 % liczby godzin z każdego przedmiotu przy nie zmienionych treściach programowych. Program kształcenia w tym trybie przewiduje 525 godzin zajęć, podzielonych (jak na studiach stacjonarnych) na cztery semestry, realizowane w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Ukończenie studiów:

  Ukończenie studiów następuje w dniu pozytywnego zaliczenia egzaminu dyplomowego, po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywnej ocenie przygotowanej przez studenta pracy magisterskiej.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |