Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne, ochrona osób i mienia. - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne, ochrona osób i mienia. - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Publiczne, ochrona osób i mienia. - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku szczególnie polecamy osobom, które chciałyby nabyte umiejętności poświęcić służbie państwu i społeczeństwu. W następstwie zmian, jakie zaszły w administracji publicznej w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też oferujemy studentom nowoczesny program, w pełni dostosowany do standardów europejskich. Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą działać na rzecz rozwoju kraju lub też zasilą szeregi pracowników instytucji unijnych. Absolwenci tego kierunku to rzetelnie wyedukowani, władający językami fachowcy. Z pewnością są oni godni reprezentowania instytucji państwowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Bezpieczeństwo publiczne, ochrona osób i mienia - studia na tej specjalności stwarzają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony. W programie zajęć przewidziano nie tylko przedmioty ogólne, typu prawo, psychologia czy etyka, lecz także przedmioty ściśle specjalizacyjne, takie jak: taktyki i techniki interwencyjne oraz organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz terroryzmu. Zajęcia te wyposażą ich w skuteczne narzędzia do walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami.
  Oprócz profesjonalnego przygotowania zawodowego specjalność ta umożliwia wykształcenie wielu innych umiejętności, takich jak: logiczne myślenie, szybkie podejmowani decyzji, wyszukiwanie, przetwarzanie informacji oraz współpraca i działanie w grupie.
  Absolwenci tej specjalizacji to wysoko wykwalifikowani fachowcy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony penitencjarnej, bezpieczeństwa cywilnego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą szukać zatrudnienia w instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Mają szansę zostać menadżerami sytuacji kryzysowych w urzędach, firmach, lub placówkach oświatowych. Dodatkowo ich potencjalnymi miejscami zatrudnienia są agencje ochrony osób i mienia.

  Specjalizacje dyplomowania najczęściej wybierane przez studentów:
  • prawa człowieka i ustrój ochrony prawnej
  • organizacja i funkcjonowanie ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  • prawne podstawy działania systemu bezpieczeństwa powszechnego w Polsce i UE

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |