Home > Studia I Stopnia > Fizjoterapia > Dzienne > Elbląg > Fizjoterapia - I-go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Fizjoterapia - I-go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fizjoterapia - I-go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Kierunek fizjoterapii jest niezwykle popularnym kierunkiem.
  Absolwenci:
  1. Uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych,
  2. Posiadają predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz są na tyle sprawni fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami,
  3. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:
  - kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
  - nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz
  - dostosowywania swych działań do nad¬rzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.
  4. Są przygotowani do pracy w:
  - placówkach służby zdrowia,
  - ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  - ośrodkach sportowych,
  - szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  5. Znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  6. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia jej pomocy.
  Jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia jej pomocy. Absolwenci specjalności fizykoterapia są fachowymi i w pełni kompetentnymi członkami zespołu interdyscyplinarnego w dziedzinach medycznych, a jednocześnie humanistami, wrażliwymi na cierpienie drugiego człowieka.
  Prof. dr hab. Jan Włodzimierz Talar, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Charakterystyka
  Zapewniamy kontakt z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy rehabilitantów, neurologów, psychologów i fizjoterapeutów. Doskonale rozwinięta baza lokalowa do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz baza do ćwiczeń, a także zajęć praktycznych z udziałem pacjenta i praktyk zawodowych. Studenci kształceni są w oparciu o nowoczesny program zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniający wszelkie standardy europejskie.

Inne informacje związane z Fizjoterapia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |