Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej, tym samym przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub przygotowujących się do sprawowania w nich funkcji kierowniczych, Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także osoby, które ze względu na specyfikę pracy zawodowej wymagają kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE
  
  kierunek: Ekonomia
  specjalność: Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej – II semestry

  Absolwenci dysponować będą wiedzą związaną z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych i przetargów, standardami jakości w opiece zdrowotnej, zagadnieniami planowania strategicznego, analizy ekonomiczno-finansowej, a w szczególności wyceną świadczeń zdrowotnych i trafnym szacowaniem ryzyka w zarządzaniu placówką służby zdrowia. Posiadać będą umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania kontraktów oraz właściwego doboru i motywowania personelu.

  Założenia organizacyjne studiów
  Przedmioty kształcenia podyplomowego są realizowane w dwóch semestrach i program obejmuje razem 250 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Administracja w Służbie Zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |