Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie - I5341

Home>Podyplomowe>Administracja w Służbie Zdrowia>Zaoczne>Olsztyn>Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie
 
Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Studia Podyplomowe  -  Organizacja i Zarządzanie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej, tym samym przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia skierowane są do osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej lub przygotowujących się do sprawowania w nich funkcji kierowniczych, Słuchaczami studiów mogą być pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także osoby, które ze względu na specyfikę pracy zawodowej wymagają kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
Szczegółowe informacje:
WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

kierunek: Ekonomia
specjalność: Organizacja i zarządzanie w zakładzie opieki zdrowotnej – II semestry

Absolwenci dysponować będą wiedzą związaną z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych i przetargów, standardami jakości w opiece zdrowotnej, zagadnieniami planowania strategicznego, analizy ekonomiczno-finansowej, a w szczególności wyceną świadczeń zdrowotnych i trafnym szacowaniem ryzyka w zarządzaniu placówką służby zdrowia. Posiadać będą umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania kontraktów oraz właściwego doboru i motywowania personelu.

Założenia organizacyjne studiów
Przedmioty kształcenia podyplomowego są realizowane w dwóch semestrach i program obejmuje razem 250 godzin. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Inne informacje związane z Podyplomowe i Administracja w Służbie Zdrowia: