Home > Studia I Stopnia > Pielęgniarstwo > Dzienne > Elbląg > Pielęgniarstwo - I-go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Pielęgniarstwo - I-go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pielęgniarstwo - I-go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Pielęgniarstwo - I-go stopnia
  Wieloletni brak kształcenia w zawodzie pielęgniarki spowodował dobrą perspektywę zatrudnienia absolwentów - w Polsce jak i w Unii Europejskiej.
  Absolwent kierunku pielęgniarstwo:
  1.Posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.
  2. Posiada umiejętności:
  - korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
  - udzielania świadczeń w zakresie:
  • promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
  • organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
  • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
  3. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 1. 1. Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.
  4. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:
  - szpitalach,
  - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
  - zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  - ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
  - domach opieki społecznej,
  - w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej –
  zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  5. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  „Pielęgniarstwo jest starsze niż cywilizacja, ponieważ kiedy pierwszy człowiek roztoczył opiekę nad pokrzywdzonymi i kalekami, zaczęło się pielęgniarstwo.” Jest ono do tej pory nierozerwalnie związane z ludzkim życiem i niezwykle dla niego istotne. Celem kształcenia na kierunku jest taka praca ze studentami, aby ukierunkować ich wrażliwość na drugiego człowieka i wykształcić doskonałych fachowców w dziedzinie pielęgniarstwa. A jest to zawód dający obecnie i w przyszłości pewne zatrudnienie i coraz lepsze perspektywy finansowe.
  Prof. dr hab. Jan Włodzimierz Talar, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Charakterystyka
  Program nauczania zgodny jest z Europejską Strategią Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia. Kadra dydaktyczna to przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z akademii medycznych oraz osoby posiadające wymagane kwalifikacje, a związane z regionalnymi zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami medycznymi. Duży nacisk położony został na kształcenie praktyczne. Wiele zajęć odbywa się w szpitalach, przychodniach, hospicjach itp. Dla niektórych studentów planujemy tez praktyki zawodowe poza granicami kraju. Kierunek certyfikowany i wysoko oceniany przez komisje akredytacyjne. Absolwenci otrzymuję dyplom w zakresie wiedzy poszukiwanej w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej i na świecie.

  Projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" ,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |