Home > Studia I Stopnia > Gospodarka Przestrzenna > Dzienne > Elbląg > Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

  • Szczegółowe informacje
    Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

    Absolwent specjalności „gospodarka przestrzenna” zdolny będzie do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez umiejętność działania w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakosci życia ludności, ochrony środowiska i ekorozwoju, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, a także współpracy w regionach europejskich.

    W ramach powyższych umiejętności absolwent specjalności „gospodarka przestrzenna” dostrzegał będzie również walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania dziedzictwa kulturowego, a także potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Przygotowany będzie zatem, do zajmowania stanowisk średniego personelu operacyjnego komórek inwestycyjnych, rozwoju regionalnego, urbanistyki i gospodarki przestrzennej we wszystkich instytucjach administracji rządowej, samorządowej, specjalnej oraz instytucjach pozarządowych, jak również w podmiotach gospodarczych świadczących usługi o specjalistycznym charakterze, np: geodezyjne, kartograficzne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, ochrona zabytków.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |