Home > Podyplomowe > Gospodarka Przestrzenna > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe-Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe-Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PW - Politechnika Warszawska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studium jest uzupełnienie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do egzaminu na uprawnienia urbanistyczne.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studium przeznaczone jest dla absolwentów różnych kierunków studiów wyższych związanych zawodowo z urbanistyką i gospodarką przestrzenną.
 • Szczegółowe informacje
  Przedmioty podstawowe:

  - prawodawstwo urbanistyczne,
  - teoria urbanistyki,
  - programowanie rozwoju i polityka przestrzenna,
  - transport, infrastruktura techniczna,
  - ekonomika urbanistyki i gospodarki przestrzennej,
  - rozwój gospodarczy gmin,
  - ekologia,
  - socjologia miasta,
  - planowanie regionalne,
  - współczesne problemy projektowania urbanistycznego,
  - ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja urbanistyczna,
  - prace studialno - projektowe,
  - seminaria i konsultacje.

  Zaliczenia studium na podstawie zdanego egzaminu końcowego, przedstawienia i obrony pracy studialno - projektowej.

      Studium współpracuje z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Urzędami Wojewódzkim i Miejskim w Warszawie, Instytutami Zaopatrzenia w Wodę, Ciepłownictwa i Wentylacji PW, Politechnikami Krakowską i Łódzką, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Instytutem Gospodarki Mieszkaniowej, firmami consultingowymi: np. DHV Polska oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich. Miła, koleżeńska i twórcza atmosfera oraz możliwość poznania specjalistów z różnych części kraju zachęcają do zapisu na nasze studium.

      Zgłoszenie co najmniej 2 osób z tego samego środowiska /najlepiej różnych profesji/ jest dodatkowo cenne, ze względu na fakt, że prowadzone przez Słuchaczy prace projektowo-studialne wykonywane są przez kilkuosobowe zespoły interdyscyplinarne pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych naszej uczelni. Dzięki udziałowi min. 2 osób z tego samego środowiska można łatwiej i efektywnej wybrać temat, a następnie go wykonać z większym zaangażowaniem, ze względu na możliwość przyszłego wykorzystania w prowadzonej działalności w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej.

Inne informacje związane z Gospodarka Przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |