Gospodarka Przestrzenna - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Radomska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka Przestrzenna - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Kierunek „gospodarka przestrzenna” ujmuje w sposób interdyscyplinarny problematykę kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, regionów kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej.

  Zadaniem absolwenta kierunku „gospodarka przestrzenna” po ukończeniu studiów inżynierskich jest, odpowiedzialny współudział w kształtowaniu przestrzennego środowiska człowieka,
  z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, kulturowych, geograficznych, społecznych
  i ekonomicznych przestrzeni, przy zastosowaniu najnowszych, dostępnych rozwiązań technicznych. Absolwent będzie przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi.
  Absolwent kierunku „gospodarka przestrzenna” będzie przygotowany do: kreatywnego projektowania dla potrzeb planowania przestrzennego, przede wszystkim w skalach i problematyce urbanistycznej, programowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i społecznej, programowania rozwoju społeczno - gospodarczego miast i obszarów wiejskich, współdziałania z administracją samorządową wszystkich szczebli oraz z administracją rządową w zakresie gospodarowania przestrzenią, działania w zakresie gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz inwestowania. Absolwenci mogą pracować w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, pracowniach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, instytucjach zajmujących się poradnictwem  i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, firmach biznesowych oraz w pracowniach projektowych.

Inne informacje związane z gospodarka przestrzenna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |