Home > Szkoły - Polska > Radomska Szkoła Wyższa

Informacje

Studiuj z nami - wybierz kierunek dla siebie i zainwestuj w swoją przyszłość!
 • Szeroki wybór kierunków studiów ekonomicznych, medycznych i technicznych dopasowanych do potrzeb rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Najniższy koszt nauki i niskie czesne.
 • Komfortowe warunki studiowania - nowoczesne laboratoria i biblioteki.
 • Wysoka jakość kształcenia i elastyczny system kształcenia.
 • Atrakcyjne stypendia naukowe, specjalne i socjalne.
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki.
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie.
 • Absolwenci kończąc studia w Radomskiej Szkole Wyższej, mają możliwość zdobycia uprawnień i licencji zawodowych.
Według najnowszego „Rankingu Niepublicznych Wyższych Szkół Biznesu 2010”, opublikowanego przez „Wprost”,    Radomska   Szkoła  Wyższa  zajęła   23   miejsce wśród  najlepszych niepublicznych uczelni biznesowych w  Polsce  i została wyróżniona jako najlepsza w Radomiu.

Radomska Szkoła Wyższa /dawna nazwa Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
w Radomiu/ jest uczelnią niepubliczną. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 4 sierpnia 1995r. NR DNS 3-0145-201/3AM/95. Założycielem Uczelni jest Pani mgr Elżbieta Komosa, która pełni funkcję Kanclerza Uczelni.

Obecnie Radomska Szkoła Wyższa działa na podstawie:
-  Ustawy z dnia. 27.05.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym
-  Statutu Uczelni
-  powszechnie obowiązujących aktów prawnych

Misja Uczelni
Misja Radomskiej Szkoły Wyższej jest:
 • kształcenie studentów w dziedzinach nauk ekonomicznych, technicznych i medycznych
 • tworzenie zaplecza naukowego dla potrzeb w/w kształcenia,
 • przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
 • prowadzenie badań naukowych w duchu poszukiwania prawdy, przestrzegania wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych,
 • upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania i gospodarowania,
 • rozwijanie i upowszechnienie kultury narodowej, postępu technologicznego i technicznego oraz wiedzy ekonomicznej,
 • uczenie odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem przyszłego zawodu zgodnie z profilem kształcenia,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym macierzystego regionu,
 • dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.
Misja Radomskiej Szkoły Wyższej jest, kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej, oraz wzbogacenie wiedzy z dziedziny ekonomii, nauk o finansach, oraz nauk medycznych. Działalność Uczelni jest osadzona w wieloletnich tradycjach edukacyjnych, a jej podstawa są takie wartości, jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, oraz rzetelność w ich upowszechnianiu. Radomska Szkoła Wyższa swoja działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy przekazanej studentom.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |