Pielęgniarstwo - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Radomska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pielęgniarstwo - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Program został ustalony zgodnie z wymogami UE, co stwarza dużą szansę w zatrudnieniu absolwenta poza granicami kraju, w krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym w grupie przedmiotów kształcenia ogólnego zwiększono ilość godzin nauki języka obcego z 120 godzin do 270 godzin. Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i humanizmu. Absolwent studiów powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, a także doświadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią jak również promocji i edukacji zdrowotnej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na kształtowanie prozdrowotnych zachowań, postaw i nawyków ludzi – inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia. Posiada umiejętność pomagania jednostce w rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, społecznych i psychicznych w środowisku nauczania, zamieszkania i pracy. Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony między innymi.: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, placówki nauczania i wychowania, sanatoria, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo lecznicze, ośrodki opieki paliatywno – hospitacyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego w ośrodkach służby medycyny,w systemach ubezpieczeń społecznych, w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, w placówkach oświaty zdrowia na stanowiskach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, w jednostkach gospodarki i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną, w strukturach administracji służby zdrowia. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć również zatrudnienie w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej Unii Europejskiej ze względu na rosnące potrzeby zatrudnienia  w tych strukturach.

    Studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo trwają 3 lata (sześć semestrów), są formą studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej. Łączna liczba godzin w czasie trwania kształcenia wynosi 4815 godzin na studiach stacjonarnych, oraz 4755 godzin na studiach niestacjonarnych.

    Praktyki odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej. Program studiów przewiduje praktyki trwające 25 tygodni x 40 godzin = 1000 godzin. Celem ich będzie praktyczne wykorzystanie i pogłębienie nabytej wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej w zespołach ludzkich rozwiązujących realne problemy życia medycznego w Polsce i UE.

Inne informacje związane z pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |