Home > Podyplomowe > Bhp > Zaoczne > Radom > Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia Podyplomowe - Radom - Mazowieckie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan bhp i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.
 • Szczegółowe informacje
  REKRUTACJA NA STUDIA
  Zasady: w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie), rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty wpisowej, zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line lub osobiście w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WISBiOP.

  ORGANIZACJA STUDIÓW
  uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby zgłoszeń /min. 25 osób/, w przypadku nie uruchomienia studiów z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów osobom, które dokonały wpłaty wpisowego przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości dokonanej wpłaty, rozpoczęcie zajęć nastąpi po zebraniu grupy słuchaczy, studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych, zajęcia są organizowane w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i przez Internet w systemie e-learning.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest co najmniej: 80% frekwencja na zajęciach, uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów.
  Absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru MENiS, wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ozdobny DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, po spełnieniu dodatkowych wymagań certyfikat "Audytora wewnętrznego zakładowych systemów
  zarządzania BHP" lub "Audytora wewnętrznego oceny ryzyka zawodowego".

  RAMOWY PLAN STUDIÓW
  Materialne środowisko pracy
  Organizacja stanowiska pracy
  Bezpieczeństwo w obsłudze MiUT
  Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  Ocena ryzyka zawodowego
  Prawna ochrona pracy
  Podstawy psychologii i socjologii pracy
  Wypadkoznawstwo
  System zarządzania bezpieczeństwem pracy
  Ochrona p. pożarowa i p. wybuchowa
  Pomoc przedmedyczna
  Dydaktyka w szkoleniu bhp
  Organizacja służby bhp
  Zarządzanie jakością

Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |