e- BHP Dla Pracowników Administracyjno-Biurowych - Szkolenie - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Rozwoju Twórczego „SKY”

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły e- BHP Dla Pracowników Administracyjno-Biurowych - Szkolenie - Online

 • Szczegółowe informacje
  CEL: Głównym celem szkolenia jest odświe ż enie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie znał: regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, przepisy związane z wypadkami w miejscu pracy, przyczyny wypadków i metody ochrony przed nimi, organizację stanowisk pracy biurowej, zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, zasady udzielania pierwszej pomocy.

  Zakres tematyczny kursu Szkolenie BHP adresowane jest do pracodawców i osób kierujących pracownikami. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, technicznymi wymogami w tym zakresie oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie. Kursant dowiaduję się o najnowszych wymaganiach, obowiązkach pracodawcy oraz pracownika. Poruszane są także zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Szkolenie zgodne z wymogami ustawy.

  Program kursu
  Wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

  • obowiązki w zakresie BHP
  • ochrona pracy kobiet i ochrona rodzicielstwa
  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
  • nadzór i kontrola warunków pracy
  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

  Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami

  • podstawowe kryteria oceny czynników szkodliwych,
  • uciążliwych i niebezpiecznych
  • charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych
  • charakterystyka wybranych czynników szkodliwych
  • i uciążliwych

  Ergonomia w kształtowaniu stanowiska pracy administracyjno - biurowej

  • przedmiot i zadania ergonomii
  • układ człowiek - maszyna
  • oświetlenie ogrzewanie, wentylacja
  • stanowisko pracy z komputerem

  Wypadki i choroby zawodowe

  • rodzaje wypadków przy pracy
  • podstawowe zasady postępowania powypadkowego
  • obowiązki pracodawcy
  • ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  • choroba zawodowa

  Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  • rodzaje szkoleń
  • pracownicy służb BHP
  • realizacja szkoleń
  • organizator szkolenia i wykładowcy
  • instruktaż stanowiskowy
  • pokaz - jedna z technik ułatwiających

  Zasady udzielania pomocy w razie wypadku

  • zasady ratownictwa techniczno-medycznego
  • postępowanie z poszkodowanym
  • zranienia, krwotoki
  • złamania, zwichnięcia
  • oparzenia, odmrożenia
  • porażenie prądem

  Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

  • koszty bhp
  • ubezpieczenia
  • zróżnicowana składka na ubezpieczenie społeczne

  Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem i problemy ochrony przeciwpożarowej

  • postępowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
  • pożarem
  • ewakuacja i jej przebieg
  • bezpieczne użycie gaśnic
  • zasady doboru sprzętu gaśniczego
  • znaki bezpieczeństwa
  • obowiązki zabezpieczenia budynku
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
  • postępowanie na wypadek powstania pożaru
  • pozostałe obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę
  • ppoż.

Inne informacje związane z Bhp

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |