Pielęgniarstwo - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pielęgniarstwo - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Ciechanów - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki, wyznaczonej przez funkcje, w ramach których powinien być przygotowany do:

  1) świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:
  • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej
  • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie
  • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy
  • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki,
  2) promocji i edukacji zdrowotnej przez:
  • ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia
  • wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia
  • uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia
  • uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych,
  3) działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej przez:
  •  współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych
  • współprace z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz innymi uczestnikami zespołu,
  4) rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez:
  • stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej
  • wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej
  • uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.
  Absolwent dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz podstawowej opieki zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego.

Inne informacje związane z pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |