Ekonomia - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Radomska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?  W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego? Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp.

    Studenci kierunku „ekonomia” zdobędą gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych. Ponadto uzyskają solidne podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne  w zakresie analizy procesów gospodarczych, jak również wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach specjalizacji, umożliwiające swobodne poruszanie się w zagadnieniach związanych z procesami gospodarczymi w skali mikro - i makroekonomicznej, zarówno w skali gospodarki narodowej, jak i międzynarodowej. Kończąc studia na poziomie zawodowym są w pełni przygotowani do wykorzystania wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim wykonywania analiz ekonomicznych opartych na solidnej wiedzy ekonomicznej, umiejętnościach stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi (w tym: informatycznych), podbudowanych szeroką wiedzą społeczną i umiejętnościami zarządczymi. Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli zawodów pokrewnych,  w każdym sektorze i dziale gospodarki. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy między innymi: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących wymianę gospodarczą z zagranicą (w tym handel zagraniczny), w bankach i instytucjach finansowych,
    w towarzystwach zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w towarzystwach ubezpieczeniowych, w firmach konsultingowych, w instytucjach publicznych (również pozarządowych), których działalność związana jest z procesami integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską (m.in. w instytucjach zarządzających funduszami unijnymi), w administracji centralnej i samorządowej.

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |