Studium Fotografii

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Akademia Fotografii

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studium Fotografii - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Europejska Akademia Fotografii umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kontaktów i praktyki dających szanse na realny start w zawodzie. Absolwenci naszej szkoły odnoszący sukcesy w dziedzinie fotografii podkreślają istotny wpływ nauki w Europejskiej Akademii Fotografii na swoje obecne osiągnięcia i dokonania.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Europejska Akademia Fotografii jest otwarta dla wszystkich fotografujących, niezależnie od wieku i stażu w fotografii. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły średniej, oraz pozytywny wynik egzaminu.
 • Szczegółowe informacje
  Studium Fotografii

  Program

  Nauka w 2 letnim studium dziennym odbywa się w systemie dwutygodniowym (2 tygodnie zajęć, a następnie 2 tygodnie na realizację zadanych tematów) - 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  Program nauczania podzielony jest na 4 semestry. Dodatkowo dla studentów ubiegających się o dyplom Europejskiej Akademii Fotografii, możliwy do uzyskania po zaliczeniu wymaganych przedmiotów i pracowni, przewidziany jest 5 semestr nauki bezpośrednio pod nadzorem wybranego promotora.
  Bazą dla naszego programu edukacji są pracownie dydaktyczne, które ze względu na swoją rolę w systemie kształcenia Europejskiej Akademii Fotografii dzielimy na cztery główne typy:

  PRACOWNIE TEORII FOTOGRAFII

  Pracownia Podstaw Fotografii
  › prof. Aleksander Błoński - Szef pracowni
  › mgr Krzysztof Miękus - Historia fotografii
  › mgr Wojciech Feliksiak - Historia sztuki
  › prof. Anthon Meijssen / visitor profesor - Podstawy budowy obrazu fotograficznego i malarstwa

  Pracownia Analizy i Interpretacji Fotografii
  › mgr Barbara Sokołowska -Szef pracowni

  PRACOWNIE FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ

  Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Ekspresyjnej
  › mgr Izabela Jaroszewska - Szef pracowni
  › mgr Georgia Krawiec - Techniki szlachetne / Fotografia otworkowa
  › mgr Marek Sułek - Forma i kolor
  › Wanda Michalak / visitor profesor - Autoportret (warsztaty)

  Pracownia Fotografii Klasycznej
  › mgr Wojciech Wieteska - Szef pracowni
  › mgr Krzysztof Miękus - Fotografia dokumentalna

  Pracownia Fotografii Inscenizowanej
  › mgr Paweł Żak - Szef pracowni

  PRACOWNIE FOTOGRAFII KOMERCYJNEJ

  Pracownia Fotografii Mody i Portretu
  › Jacek Poremba - Szef pracowni
  › Paweł Pyrz - Fotografia Mody
  › Piotr Kubat - Portret studyjny
  › Wojciech Wójtowicz - Portret studyjny

  Pracownia Fotografii Reklamowej
  › Olek Iwaszkiewicz - Fotografia architektury i wnętrz, fotografia wielkoformatowa
  › Tomasz Sikora - Fotografia reklamowa

  Pracownia Reportażu
  › mgr inż. Tomasz Tomaszewski - Szef pracowni
  › Michael Ackerman
  › Lorenzo Castore

  PRACOWNIE TECHNOLOGICZNE

  Pracownia Fotografii czarno-białej
  › mgr Wojciech Tkaczyński - Szef pracowni

  Pracownia Fotografii Cyfrowej i Informatyki
  › Paweł Duma - Szef pracowni
  › mgr Włodzimierz Krzemiński - Edycja obrazu fotograficznego
  › Piotr Hrycyk - Photoshop

  Pracownia Oświetlenia
  › mgr Paweł Żak - Szef pracowni

  Europejska Akademia Fotografii poprzez swój unikalny program nauczania realizowany w 2 letnim studium kształci przyszłych fotografów mogących po ukończeniu szkoły rozwijać się dalej w zawodzie lub realizować swoją pasję artystyczną. Mając na celu wszechstronny rozwój studentów zarówno pod względem emocjonalnym jak również merytorycznym i warsztatowym wzorem szkół zagranicznych kładziemy nacisk na właściwy dobór przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Dlatego kadra nauczycielska Europejskiej Akademii Fotografii składa się z mistrzów polskiej fotografii, wybitnych artystów, profesjonalistów związanych z fotografią komercyjną jak również z powszechnie szanowanych wykładowców zagadnień teoretycznych z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych. Zajęcia merytoryczne prowadzone są salach wykładowych natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w studiach fotograficznych, ciemni i wielostanowiskowej pracowni komputerowej. Dodatkowo w trakcie nauki prowadzone są zajęcia plenerowe poświęcone konkretnym zadaniom edukacyjnym.

  Zgodnie z przyjętymi w Europejskiej Akademii Fotografii standardami działania wszechstronny program nauczania jest naszym najważniejszym celem gdyż tylko dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom otrzymanie gruntownego wykształcenia i faktyczne przygotowania do przyszłego zawodu. Dlatego wzorem najlepszych szkół artystycznych program tworzony jest przez wykładowców zarządzających poszczególnymi pracowniami, których dodatkową rolą, poza prowadzeniem zajęć, jest wspólna praca w gronie nauczycielskim nad zapewnieniem spójności i jakości całego cyklu edukacyjnego.

  Staramy się dostarczyć naszym studentom odpowiednią ilość przedmiotów ogólnych rozwijających wiedzę w zakresie teorii sztuki, informatyki, filozofii i estetyki. Ważna rolę odgrywają także w naszym programie nauczania przedmioty podstawowe mające na celu rozwój wrażliwości studentów poprzez poznanie zagadnień z bliskich fotografii dziedzin artystycznych takich jak grafika, rysunek, malarstwo czy sztuka filmowa. Wreszcie największa w naszym programie ilość przedmiotów kierunkowych daje szansę na zdobycie solidnego warsztatu przyszłego fotografa w poszczególnych formach: fotografia artystyczna, fotografia mody i reklamowa, fotografia wnętrz, portret, fotografia inscenizowana, reportaż.

  Proces nauczania w Europejskiej Akademii Fotografii nastawiony jest na kreowanie warunków do indywidualnego rozwoju twórczego. Przedmioty wykładane są z wielką osobistą pasją i zaangażowaniem naszych wykładowców co pozwala studentom czerpać inspiracje do poszukiwań własnego stylu i sposobu na ekspresję swojej osobowości, wrażliwości i emocji. Dla nas jest ważne aby absolwenci Europejskiej Akademii Fotografii byli dojrzałymi, wiedzącymi czego chcą i znającymi swoje własne możliwości i ograniczenia ludźmi. Tworzymy zatem w szkole wyjątkowy klimat i atmosferę, która przenosi się również poza szkołę w postaci długotrwałych więzi studentów i absolwentów z samymi sobą oraz z nauczycielami.

Inne informacje związane z fotografia artystyczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |