Studia Licencjackie - Grafika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Warszawska Szkoła Reklamy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Grafika - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Grafika Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia z zakresu zarówno grafiki komputerowej jak i grafiki „konwencjonalnej”. Nie chcemy szkolić wyłącznie operatorów komputerowych (bez podstaw wiedzy o kolorze, kompozycji, projektowaniu graficznym, bez pogłębionej wrażliwości estetycznej), którzy staną się jedynie odtwórcami cudzych pomysłów. Chcemy natomiast, aby utalentowani kreatorzy potrafili realizować i przetwarzać swoje projekty przy użyciu najnowszych osiągnięć informatycznych: nowoczesnych komputerów i takiegoż oprogramowania. Bez takich umiejętności zresztą coraz trudnej jest znaleźć ciekawą pracę.
 • Praktyki
  Zajęcia obejmują także tygodniowy plener w Kazimierzu Dolnym lub w Zakopanem. Możesz realizować przedmioty z dwóch a nawet trzech specjalizacji - nie płacisz za to ani grosza więcej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Potrzebne dokumenty Oto zestaw niezbędnych dokumentów: * Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub potwierdzona kopia xero) * Curriculum vitae * List motywacyjny (pytania pomocne w jego napisaniu znajdziesz w innym miejscu naszej strony) * Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole
 • Tutuł uzyskany
  Po drugim roku nauczania otrzymujesz tytuł zawodowy technika.
 • Szczegółowe informacje
  Grafika

  Typowe przedmioty specjalizacyjne:

  Grafika komputerowa,
  Projektowanie graficzne,
  Projektowanie plastyczne,
  Psychologia widzenia,
  Projektowanie reklam prasowych,
  Projektowanie reklam wydawniczych,
  Wystawiennictwo,
  Historia sztuki i reklamy,
  Zasady kompozycji form wizualnych,
  Poligrafia.

  Lista przedmiotów ogólnych:

  - 3D STUDIO MAX
  - Animacja komputerowa
  - Badania i analiza reklamy
  - Copywriting
  - Cztery i pół minuty
  - Doskonalenie umiejętności menedżerskich
  - DTP
  - Ekonomia
  - Ekonomika
  - Etyka i kultura zawodowa
  - Facylitacja - wspomaganie grupowego rozwiązywania problemów
  - Filozofia
  - Gospodarka rynkowa
  - Grafika komputerowa
  - Historia filmu
  - Historia filozofii
  - Historia fotografii
  - Historia gospodarczo - polityczna
  - Historia kultury
  - Historia reklamy
  - Historia sztuki
  - Historia Sztuki współczesnej
  - Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
  - Język angielski
  - Język niemiecki
  - Język francuski
  - Język hiszpański
  - Język włoski
  - Język rosyjski
  - Język arabski
  - Kino autorskie styl w filmie fabularnym i dokumentalnym
  - Komputografia TV cz.1
  - Komputografia TV cz.2
  - Komunikacja interpersonalna w organizacji
  - Krytyka filmowa i telewizyjna
  - Kultura słowa
  - Laboratorium fotograficzne
  - Marketing
  - Montaż TV
  - Multimedia
  - NLP
  - Obsługa komputera
  - Organizacja kampanii promocyjnych
  - Organizacja produkcji TViF
  - Oświetlenie planu filmowego
  - Photoshop
  - Planowanie mediów
  - Podstawy języka filmowego i montażu
  - Podstawy rachunkowości
  - Poetyka przekazów reklamowych
  - Poligrafia
  - Praca nad stylem
  - Pracownia filmowa
  - Praktyki zawodowe
  - Prawo handlowe
  - Prawo reklamy
  - Produkcja fotograficzna
  - Projektowanie graficzne
  - Projektowanie małych form
  - Projektowanie ogłoszeń prasowych
  - Projektowanie stron WWW
  - Promocja
  - Promocja reputacji
  - Przywództwo i kierowanie
  - Psychologia
  - Public Relations
  - Realizacja TV
  - Realizacja obrazu i montaż
  - Reklama prasowa
  - Reklama radiowa
  - Reklama zewnętrzna
  - Reżyseria dokumentu
  - Reżyseria dźwięku
  - Reżyseria filmowa
  - Reżyseria filmu fabularnego
  - Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
  - Rynek pracy
  - Socjologia a reklama
  - Socjologia reklamy
  - Spotkania z twórczością Kazika Staszewskiego i zespołu KULT
  - Strategia reklamy
  - Team building
  - Technika i technologia fotografii
  - Teoria barw
  - Teoria reklamy telewizyjnej
  - Warsztat twórczy
  - Warsztaty dramaturgiczne
  - Warsztaty dziennikarskie
  - Warsztaty filmowe
  - Warsztaty fotograficzne
  - Warsztaty malarskie
  - Warsztaty negocjacyjne
  - Warsztaty operatorskie
  - Warsztaty rysunkowe
  - Warsztaty scenariuszowe
  - Warsztaty teatralne
  - Wstęp do prawoznawstwa
  - Wystawiennictwo
  - Wzornictwo
  - Zarządzanie czasem
  - Zarządzanie personelem

  Zajęcia obejmują także tygodniowy plener w Kazimierzu Dolnym lub w Zakopanem. Możesz realizować przedmioty z dwóch a nawet trzech specjalizacji - nie płacisz za to ani grosza więcej.

  Systemy nauczania
  Są trzy systemy uczestnictwa w zajęciach:
  1. dzienny (zajęcia obligatoryjne odbywają się w poniedziałki lub wtorki w godz. 8:30 - 17:00, a zajęcia fakultatywne, językowe, informatyczne i dodatkowe w środy, czwartki i piątki w godz. 8:30 - 17:00; ich układ i ilość zależą od Ciebie, nie płaci się też za nie żadnych dodatkowych pieniędzy);

  2. zaoczny (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy: w soboty w godz. 8:30 - 20:30 odbywają się zajęcia fakultatywne, informatyczne i dodatkowe; ich układ i ilość zależą od Ciebie, nie płaci się za nie żadnych dodatkowych pieniędzy; w niedziele w godz. 8:30 - 17:00 odbywają się zajęcia obligatoryjne)

  3. indywidualny tok nauczania (przygotowany z myślą o słuchaczach szcze-gólnie uzdolnionych lub mających skomplikowane zobowiązania w innych szkołach czy uczelniach bądź czasowe ograniczenia zawodowe; przyznawany decyzją Dyrektora Szkoły).

  Wzorem uczelni zachodnich sam możesz kształtować program zajęć wybierając dodatkowo spośród ponad 50 bardzo różnych przedmiotów fakultatywnych. Liczba godzin zajęć, w których możesz uczestniczyć nie płacąc żadnych dodatkowych pieniędzy, jest nieograniczona.

  Czas trwania nauki
  Nauka może trwać rok, dwa lub trzy lata - decyzję o jej kontynuacji podejmujesz po każdym z semestrów. Przyjmujemy zapisy do grup wrześniowych (nauka w okresie wrzesień - czerwiec) i październikowych (nauka w okresie październik - lipiec).

  Pierwszy rok w ramach zajęć obligatoryjnych umożliwia Ci poznanie całego spektrum pojęć z zakresu marketingu (ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji marketingowej, w tym reklamy), psychologicznych zasad oddziaływania perswazyjnego oraz technik wszystkich najważniejszych form reklamy (prasowej, radiowej, telewi-zyjnej). Już od pierwszego roku tworzymy grupy profilowane (strategia reklamy, grafika, realizacja telewizyjna i filmowa, fotografia reklamowa).

  Drugi rok to zajęcia bardziej wyspecjalizowane i praktyczne - rozwijające umiejętności zgodne z wybraną specjalizacją (strategia reklamy, realizacja telewizyjna i filmowa, fotografia reklamowa, grafika). Po drugim roku nauczania otrzymujesz tytuł zawodowy technika.

  Możesz pozostać z nami także na kolejny, trzeci rok. Piąty i szósty semestr obejmuje realizację indywidualnie dobranych specjalistycznych zajęć warsztatowych, które wybierasz sam ze specjalnego pakietu zajęć fakultatywnych.

  Weryfikacja wiedzy
  Obowiązuje akademicki system weryfikacji wiedzy - zajęcia służą przekazy-waniu informacji, a warsztaty doskonaleniu umiejętności praktycznych. W semestralnej sesji egzaminacyjnej decydują zarówno umiejętności jak i wiedza.
    

Inne informacje związane z grafika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |