Información

Szkoła powstała w 1994 r. Od początku istnienia posiada uprawnienia szkoły publicznej. Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Warszawska Szkoła Reklamy Sp. z o.o. Prezesem Zarządu Spółki jest Artur Waczko, jej Dyrektorem Zarządzającym - - Małgorzata Bałdowska, a Dyrektorem Szkoły - Ewa Grużewska-Kwiecień.

Prawa i obowiązki słuchaczy szczegółowo określa statut.


Prezes Zarządu
Pomysłodawcą i głównym animatorem szkoły jest Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy Artur Waczko. Nadzoruje On działanie placówki akceptując przygotowane plany rozwoju - zmiany programowe, inwestycje, propozycje zatrudnienia i kampanie promocyjne. Pełni także funkcję super-arbitra rozpatrując, jako ostatnia instancja, wszelkiego rodzaju prośby i odwołania pracowników Warszawskiej Szkoły Reklamy.


Dyrektor Zarządzający
Dyrektorem Zarządzającym Warszawskiej Szkoły Reklamy jest Małgorzata Bałdowska. Odpowiada ona za sprawy administracyjne i finansowe Spółki i Szkoły. Zajmuje się m. in. planowaniem inwestycji, budżetowaniem działań promocyjnych placówki, stypendiami uczniowskimi. Jest arbitrem w sprawach finansowych uczniów szkoły - rozpatruje wszystkie podania z tego zakresu.


Dyrektor Szkoły Dyrektorem Szkoły jest Ewa Grużewska-Kwiecień. Wykonuje ona pracę związaną z codziennym zarządzaniem i prowadzeniem placówki. Odpowiada za kontakty z Kuratorium Oświaty i MEN, prowadzenie dokumentacji edukacyjnej i naukowej szkoły, planowanie i koordynację zajęć, nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów z przygotowania zawodowego i promocji słuchaczy. Dyrektor Szkoły jest właściwą osobą oddelegowaną do kontaktów ze słuchaczami. Jest arbitrem we wszystkich (poza finansowymi) sprawach, które ich dotyczą.

PREZES
Pomysłodawcą i głównym animatorem szkoły jest Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy Artur Waczko. Nadzoruje On działanie placówki akceptując przygotowane plany rozwoju - zmiany programowe, inwestycje, propozycje zatrudnienia i kampanie promocyjne; pełni On także funkcję superarbitra rozpatrując jako ostatnia instancja wszelkiego rodzaju prośby i odwołania pracowników Warszawskiej Szkoły Reklamy.

DYREKTOR PROGRAMOWY
Dyrektorem Programowym jest Ewa Grużewska-Kwiecień. Odpowiada ona za: kontakty z Kuratorium Oświaty, MEN i Starostwem, prowadzenie dokumentacji administracyjnej i naukowej szkoły, planowanie i koordynację zajęć, nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminów z przygotowania zawodowego. Dyrektor jest arbitrem we wszystkich sprawach, które dotyczą uczniów i obrony ich interesów.

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
Dyrektorem Administracyjnym nadzorującym pracę Policealnego Studium Reklamy Handlowej z ramienia Warszawskiej Szkoły Reklamy jest Małgorzata Bałdowska. Wspomaga ona jednocześnie Dyrektora Programowego Studium w pracach związanych z codziennym zarządzaniem i prowadzeniem placówki. Odpowiada za promocję absolwentów i uczniów szkoły oraz planowanie inwestycji i nadzór nad ich realizacją.

KIEROWNIK BIURA
Kierownikiem Biura szkoły jest Dominika Piórkowska. W szczególności odpowiada za: kontrolę i koordynację pracy biura, systemy komunikacji i informacji w szkole, weryfikację płatności słuchaczy, kontrolę i sprawozdawczość dotyczącą pracy wykładowców.

OPIEKUNOWIE 1 i 2 ROKU
Opiekunami pedagogicznymi słuchaczy i zarazem ich doradcami są Paweł Białek i Sławomir Wojtkowski odpowiedzialni za koordynację pracy Samorządu Szkoły i obronę praw słuchaczy. Są oni również głównymi animatorami życia kulturalnego - piłkarska liga szkoły, zimowiska, plenery, periodyki wydawnicze, prenumerata itp.

PRACOWNICY BIURA
Pracownikami biura są Dominika Piórkowska (kierownik biura), Ewa Lusztyk i Marcin Zawadka. Służą pomocą od 8.00 do 21.00 w tygodniu i od 9.00 do 18.00 w wekendy. Ich zadaniem jest udzielać wszelkich informacji (także telefonicznie), przyjmować podania i dokumenty dla Prezesa, Dyrektora, Kierownika Biura i wykładowców. Pomagają Oni także wykładowcom w organizacji ich pracy przygotowując dla nich niezbędne narzędzia i sale.

SZEF KATEDY PROJEKTOWANIA PLASTYCZNEGO
Szefem katedry projektowania plastycznego jest prof. Ksawery Piwocki aktualny Rektor Warszawskiej ASP.

SZEF KATEDRY MARKETINGU
Szefem katedry marketingu jest dr Anna Batko.

SZEF KATERDRY FILMU I TELEWIZJI
Szefem katedry filmu i telewizji jest prof. Zygmunt Machwitz .

SZEF KATEDRY FOTOGRAFII
Szefem katedry fotografii jest Zbyszek Tomaszczuk.


Posiadamy doskonale przygotowane pracownie:

- malarską wyposażoną w sztalugi

- studio fotograficzne zaopatrzone w następujące urządzenia: aparaty wielkoformatowe Arca Swiss i Cambo, małoobrazkowe Nikony i średnioformatową Mamiyę oraz dwa generatory światła o łącznej mocy 9000 Wat firmy Elinchrom

- ciemnię fotograficzną z podstawowym wyposażeniem

- dwie pracownie komputerowe w systemach PC i Macintosh wraz ze stałym łączem internetowym

- produkcyjne studio filmowe wyposażone w zestaw światła reporterskiego i studyjnego, zestaw realizacji dźwięku, zestaw kamerowy Betacam, kamerę cyfrową, kamery SVHS, kamery VHSC

- montażownię filmową off – line SVHS i on – line DV

- pracownię do planowania mediów i symulacji kampanii promocyjnych

- wygodne pracownie wykładowe

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |