Home > Kursy i Szkolenia > Grafika Komputerowa > Kraków > Kurs - AutoCad - Kraków - Małopolskie

Kurs - AutoCad

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - AutoCad - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Cel kursu Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się programem AutoCAD. Cele szczegółowe W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: -Sprawnie tworzyć grafikę inżynierską w programie AutoCad na potrzeby dowolnej dziedziny -Prawidłowo wymiarować -Kreskować -Drukować
 • Tutuł uzyskany
  Certyfikat ukończenia kursu. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ECDL CAD. Program kursu został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wymaganej na egzaminie, dzięki czemu osoba kończąca kurs nie powinna mieć problemów ze zdaniem egzaminów.
 • Szczegółowe informacje
  1.Wprowadzenie do programu
  a.Instalacja programu
  b.Korzystanie z systemu pomocy
  c.Uaktualnienia produktu
  2.Interfejs użytkownika
  a.Menu, paski narzędzi i palety narzędzi
  ·Palety narzędzi
  ·Tworzenie i używanie narzędzi
  ·Sterowanie cechami narzędzi
  ·Paski narzędzi
  ·Pasek menu
  b.Okno poleceń
  ·Wprowadzanie poleceń w linii poleceń
  ·Nawigacja i edycja wewnątrz okna poleceń
  c.Adaptacja środowiska graficznego
  3.Rozpoczynanie, organizowanie i zapisywanie rysunku
  a.Rozpoczynanie i zapisywanie rysunku
  ·Rozpoczęcie rysunku
  ·Używanie szablonów
  ·Zapisywanie rysunku
  b.Otwieranie istniejącego rysunku
  ·Szukanie pliku rysunku
  ·Praca z wieloma otwartymi plikami
  ·Otwórz częściowo
  ·Dodawanie do rysunków danych identyfikacyjnych
  c.Określanie jednostek, kątów i skali
  d.Organizowanie rysunków i stosowanie standardów
  ·Organizacja standardów
  ·Przeglądaj wybrane warstwy rysunku
  ·Usuń warstwy bez odniesień
  4.Sterowanie widokami rysunku
  a.Zmiana widoku w dwóch wymiarach
  ·Powiększanie widoku
  ·Panoramowanie i powiększanie w oknie Podgląd
  b.Określanie widoku 3D
  c.Wyświetlanie wielu widoków w obszarze modelu
  5.Wybieranie planu pracy przed rozpoczęciem
  a.Tworzenie rysunków z pojedynczym widokiem
  b.Tworzenie arkuszy wielowidokowych (obszar papieru)
  ·Praca z obszarem modelu i obszarem papieru
  ·Praca w zakładce Model
  ·Praca w zakładce Arkusz
  c.Praca z arkuszami w zestawie arkuszy
  ·Tworzenie i zarządzanie zestawem arkuszy
  ·Organizowanie zestawu arkuszy
  6.Tworzenie i modyfikowanie obiektów
  a.Sterowanie właściwościami obiektów
  ·Przegląd cech obiektów
  ·Praca z warstwami
  ·Praca z kolorami
  ·Praca z rodzajami linii
  ·Sterowanie właściwościami wyświetlania obiektów
  ·Sterowanie sposobem wyświetlania obiektów nakładających się
  b.Stosowanie narzędzi precyzji
  ·Używanie współrzędnych i układów współrzędnych
  ·Przełączanie lokalizacji obiektów
  ·Punkty charakterystyczne i ich śledzenie
  ·Dopasowanie siatki i skoku siatki
  ·Określanie odległości
  ·Pobieranie odległości, kątów i położenia punktów
  ·Pobieranie informacje o polu
  c.Rysowanie obiektów geometrycznych
  ·Rysowanie obiektów liniowych
  ·Rysowanie linii
  ·Rysowanie wieloboków
  ·Szkicowanie odręczne
  ·Rysowanie obiektów krzywoliniowych i łuków
  ·Rysowanie okręgów, pierścieni, elips
  ·Rysowanie geometrii konstrukcyjnej
  ·Rysowanie punktów odniesienia
  ·Tworzenie i łączenie obszarów
  ·Obiekt 3D tworzenie i przegląd
  d.Zmiana istniejących obiektów
  ·Wybieranie obiektów
  ·Grupowanie obiektów
  ·Modyfikowanie obiektów
  ·Usuwanie obiektów
  ·Przesuwanie, obracanie, dopasowanie obiektów
  ·Kopiowanie, odsuwanie i tworzenie odbić lustrzanych
  ·Zmiana wielkości i kształtu obiektów
  ·Tworzenie zaokrągleń, fazowań i przerwań w obiektach
  ·Modyfikowanie obiektów złożonych
  ·Modyfikowanie kreskowań i obszarów wypełnionych
  ·Modyfikowanie brył
  7.Bloki i atrybuty
  a.Bloki
  ·Tworzenie bloków i modyfikowanie bloków
  ·Zapisywanie bloków
  ·Biblioteka bloków
  b.Atrybuty
  ·Definicja atrybutu
  ·Wykorzystywanie atrybutów
  ·Eksportowanie atrybutów do tworzenia zestawień
  8.Kreskowanie, uwagi, tabele, i wymiary
  a.Kreskowanie, wypełnienia i przykrycia
  ·Przegląd wzorów kreskowania i wypełnień
  ·Stosowanie kreskowania
  ·Tworzenie obszarów wypełnionych gradientowo
  b.Etykiety i uwagi
  ·Przegląd etykiet i uwag
  ·Tworzenie i edycja tekstu
  ·Importowanie tekstu z pliku zewnętrznego
  ·Wstawianie pól danych
  c.Tworzenie i modyfikowanie tabel
  d.Wymiary i tolerancja
  ·Przegląd wymiarowania
  ·Tworzenie i modyfikowanie wymiarów liniowych, promieniowych, kątowych, współrzędnych
  ·Dodawanie tolerancji geometrycznych
  9.Technologia OLE
  a.Wstawianie/Łączenie plików OLE
  b.Dołączanie hiperłącza
  10.Drukowanie i publikowanie rysunków
  a.Przygotowanie rysunków do drukowania i publikowania
  ·Ustawienia strony
  ·Wybór drukarki
  b.Drukowanie rysunków
  c.Praca z danymi w innych formatach

Inne informacje związane z Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |