Home > Studia I Stopnia > Edukacja Dorosłych > Dzienne > Elbląg > Pedagogika resocjalizacyjna - I -go stopnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

Pedagogika resocjalizacyjna - I -go stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pedagogika resocjalizacyjna - I -go stopnia - Dzienne - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  • Pedagogika resocjalizacyjna - I -go stopnia
   Studia pedagogiczne na specjalności "Pedagogika resocjalizacyjna" przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych (zagrożonych patologią, bądź przejawiających jej symptomy) potrzebujących różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, będą też konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej. 
    Absolwent studiów licencjackich powinien rozumieć i akceptować konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań profilaktyczno-korekcyjnych, jak też mieć wzbudzoną motywację do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.

   Powinien on zatem posiadać umiejętności:
   * włączania się w tworzenie i realizację środowiskowych programów psychoprofilaktyczych dotyczących zapobiegania patologii rodziny, wychowania dzieci, zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia);
   * wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją uzależnieniami;
   * tworzenia grup i środowisk rówieżniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych;
   * efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej (organizacja czasu wolnego, konsultacje wychowawcze, street worker, współpraca z rodzicami itp.);
   * nawiązywania współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi (z wykorzystaniem znajomości regulacji prawnych) w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością czy innymi formami patologii społecznej;
   * stawiania podstawowej diagnozy dotyczącej potencjalnych przyczyn zaburzeń zachowania, stosowania terapii wspomagającej (w współpracy ze specjalistami);

   Wyżej przedstawiona charakterystyka absolwenta specjalności "resocjalizacja" Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej sugeruje, że będzie on odpowiednio przygotowany i zmotywowany do podjęcia pracy w różnych placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, służbach sądowych i więziennych a także aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych.

Inne informacje związane z Edukacja Dorosłych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |