Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Bytom > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska - Bytom - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEA-Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska - Zaoczne - Bytom - Śląskie

 • Cele
  Kształci specjalistów w zakresie umiejętności projektowania, eksploatacji i organizacji systemów ochrony środowiska, a także kierowania jednostkami ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej jak również w instytucjach kontrolnych. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania absolwentom tej specjalności tytułu inżyniera.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Plan studiów I stopnia przewiduje m.in. następujące przedmioty:
  • GOSPODARKA A ŚRODOWISKO
  • JĘZYK OBCY
  • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
  • TRANSFORMACJA GOSPODARCZA POLSKI
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • EKONOMETRIA
  • MATEMATYKA
  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
  • MIKROEKONOMIA
  • PODSTAWY MAKROEKONOMII
  • PRAWO: WSTĘP DO TEORII PRAWA
  • RACHUNKOWOŚĆ
  • STATYSTYKA OPISOWA
  • ZARZĄDZANIE
  • ANALIZA EKONOMICZNA
  • EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
  • FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE
  • GOSPODARKA REGIONALNA
  • POLITYKA GOSPODARCZA
  • POLITYKA SPOŁECZNA
  • Agroenergetyka
  • CHEMIA
  • Ekologiczne techniki opalania węglem i biomasą
  • GOSPODARKA WODNA
  • NAUKA O MATERIAŁACH
  • Ochrona powietrza
  • Ochrona przyrody
  • Ochrona wód
  • Oczyszczanie gazów
  • Oczyszczanie gleb
  • Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich
  • Podstawy strategii zrównoważonego rozwoju gminy
  • Prawo ochrony środowiska
  • PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE I GRAFIKA INŻYNIERSKA
  • Rekultywacja terenów poprzemysłowych
  • TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
  • Utylizacja i gospodarka odpadami
  • Wybrane zagadnienia z dziedziny mechaniki

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |