Información

M I S J A   U C Z E L N I
Celem jej istnienia jest kształcenie na studiach magisterskich,
inżynierskich i licencjackich: menedżerów, specjalistów w dziedzinie ekonomii,
zarządzania, administracji, politologii, zarządzania i inżynierii produkcji,
architektury i urbanistyki oraz fizjoterapii zdolnych sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Przedstawiamy Państwu Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji,
pierwszą wyższą uczelnię  w 200 tysięcznym Bytomiu.
Warto przypomnieć, że pierwszych 200 słuchaczy studiów zaocznych rozpoczęło naukę w lutym 1997r. Dziś w jedenastym roku działalności pobiera naukę ponad 3792 słuchaczy w trybie dziennym i zaocznym. Blisko 11000 absolwentów opuściło mury naszej uczelni. Ten dynamiczny rozwój uczelni jest jej najlepszą wizytówką. Świadczy dowodnie o tym, że właściwy był dobór kierunków studiów i specjalności o których szerzej mowa w dalszej części. Godzi się też podkreślić, że specjalności w jakich kształcimy naszych studentów, staramy się dostosować do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Potwierdzają to między innymi cieszące się dużą popularnością wśród kandydatów na studia specjalności: Zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska oraz Ekonomika transportu i logistyka, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. O dynamicznym rozwoju uczelni świadczy nie tylko liczba studentów i absolwentów lecz również stale powiększająca się i modernizowana własna baza lokalowa, i materialna. Stawiamy na rozwój. Będziemy uruchamiali nowe specjalności a nawet kierunki, ale tylko w przypadku rzeczywistego zapotrzebowania rynku pracy na ich absolwentów. Chcemy bowiem jak najlepiej przygotować kadry specjalistów na miarę potrzeb Zjednoczonej Europy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszą ofertą, a następnie na studia do Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

 


Rektor


Prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka


Podstawy prawne działalności uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu powstała na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 385
z późniejszymi zmianami). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana 23 grudnia 1996 r. do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 105. Założycielem Uczelni jest prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka. Zasady funkcjonowania Uczeni regulują statut oraz regulamin studiów.


Ogólna charakterystyka studiów

Uczelnia prowadzi studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie na kierunku Ekonomia, inżynierskie na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura
i Urbanistyka, a także studia licencjackie na kierunkach Administracja, Politologia i Fizjoterapia. Studia magisterskie jednolite trwają 10 semestrów, studia inżynierskie 7 lub 8 semestrów i licencjackie trwają 6 semestrów. Absolwenci mają możliwość kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich trwających 2 lata. Również dla absolwentów kierunku Administracja oraz Politologia istnieje możliwość zdobycia w WSEiA tytułu magistra na uzupełniających studiach magisterskich kierunku Ekonomia, specjalność Administrowanie podmiotami sektora publicznego.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |