Home > Podyplomowe > Inżynieria Środowiska Naturalnego > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest aktualizacja i rozwinięcie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania i technologii w przemyśle koksochemicznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia te adresowane są do kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej zakładów koksowniczych oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami z tego zakresu w innych instytucjach (m.in. biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych).
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie

  Program studiów zawiera miedzy innymi : nowoczesne technologie w koksownictwie, aspekty prawne i uwarunkowania techniczne ochrony środowiska w przemyśle koksochemicznym, zarządzanie przedsiębiorstwem, jakością, projektami, socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania, język angielski w korespondencji handlowej, zajęcia terenowe w polskich koksowniach.

  Program studiów
  • Technologie koksownicze
  • Przeróbka węgla w aspekcie przygotowania mieszanki do procesu koksowania
  • Analityka węgla, koksu i produktów węglopochodnych
  • Aspekty prawne i techniczne uwarunkowania ochrony środowiska w koksownictwie
  • Monitorowanie i sprawozdawczość dotyczące emisji gazów cieplarnianych w koksownictwie
  • Komputerowe sterowanie procesami chemicznymi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie jakością, logistyka
  • Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania
  • Zarządzanie projektami w przemyśle koksowniczym
  • Elementy prawa
  • Język angielski w korespondencji handlowej
  • Zajęcia terenowe w polskich koksowniach
  • Seminarium dyplomowe

  Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu technologii procesu koksowania z uwzględnieniem najnowocześniejszych rozwiązań technologiczno - technicznych. Zapoznają się również z zagadnieniami ekonomicznymi, prawnymi i socjologicznymi i wykorzystaniem ich w codziennej pracy zawodowej. Ponadto w ramach studiów zapoznają się podczas wycieczek technologicznych z najnowszymi instalacjami w polskim koksownictwie.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiska Naturalnego

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |