Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Finanse Publiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Finanse Publiczne - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Cele
  Celem studiów jest poznanie wiedzy w zakresie finansów publicznych, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, analizy finansowej i wpływu polityki państwa na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Słuchacze poszerzają swoją wiedzę na temat międzynarodowych rynków finansowych oraz standardów rachunkowości w krajach UE.
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE I WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

  kierunek: Ekonomia
  specjalność: Rachunkowość i finanse publiczne – II semestry

  Absolwenci tych studiów powinni znać zasady funkcjonowania systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem takich źródeł finansowania niedoboru budżetu jak: zarządzanie ryzykiem, emisja obligacji komunalnych i kredyt bankowy. W problematyce studiów uwzględniono także wiedzę z controllingu w jednostkach sektora publicznego oraz aktualne informacje o funkcjonowaniu funduszy strukturalnych z uwzględnieniem wymogów i form pozyskiwania, wydatkowania oraz rozliczaniu środków z projektów unijnych. Ponadto słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z obszaru technologii informatycznych i handlu elektronicznego, przydatnymi w nowoczesnym księgowaniu i zarządzaniu finansami.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach skarbowych, gdzie będzie utrzymywać bezpośredni kontakt z podatnikami; w komórkach finansowych samorządu terytorialnego i regionalnych izbach obrachunkowych, gdzie będzie odpowiadać za gospodarowanie finansami publicznymi; w izbach skarbowych, gdzie może nadzorować prawidłowość funkcjonowania urzędów skarbowych. Poza tym zdobyta wiedza i umiejętności predysponują do podjęcia działań zawodowych w ośrodkach służby zdrowia, biurach rachunkowych i innych instytucjach finansowych, urzędach i agencjach celnych, strukturach administracyjnych i samorządowych na szczeblu lokalnym,

  Założenia organizacyjne studiów

  Program kształcenia podyplomowego jest realizowany w dwóch semestrach i obejmuje łącznie 265 godzin wraz z praktyką. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w systemie sobotnio-niedzielnym co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |