Obrót gospodarczy - I-go stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Obrót gospodarczy - I-go stopnia - W ciągu tygodnia - Elbląg - Warmińsko-Mazurskie

  • Szczegółowe informacje
    Trzyletnie zawodowe studia licencjackie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku zarządzanie i marketing w ramach planowanej specjalności "obrót gospodarczy" przygotuj? absolwentów do pracy w handlu, przemyśle i usługach, we wszystkich, nowoczesnych organizacjach gospodarczych i publicznych, których przedmiotem działalności jest obrót gospodarczy.. Przyjęta koncepcja kształcenia gwarantuje przygotowanie absolwenta jako wysokokwalifikowanego pracownika - z tytułem licencjata - specjalisty ds. obrotu gospodarczego, kompetentnego do wykonywane czynności zawodowych w zakresie procedur i operacji związanych z obrotem gospodarczym.

    Specjalizację zawodową studenci uzyskają poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wykładowych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych o charakterze specjalizacyjnym i specjalnościowym oraz w ramach praktyk zawodowych.

    Współczesna gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, o możliwie szerokim profilu wiedzy. Jest to w gospodarce rynkowej konieczności?, wynikającą z procesów przyśpieszonego rozwoju, integracji, internacjonalizacji i globalizacji gospodarek, rynków i społeczeństw. Jest to również konieczność wynikająca z rozwijających się kontaktów Polski ze światem i rychłego u-czestnictwa w rozwiniętych strukturach Unii Europejskiej oraz nadrabiania zaległości w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik i technologii w obsłudze obrotu gospodarczego oraz klienta.

    Z przedstawionej koncepcji kształcenia i programu studiów wynika, iż końcowym efektem edukacji na planowanej specjalności będzie z jednej strony, wyposażenie absolwenta w niezbędne quantum specjalistycznej wiedzy, z drugiej natomiast, przekazanie mu niezbędnych treści i doświadczeń, delegujących go do pełnego uczestnictwa wśród ludzi wykształconych i kompetentnych w zakresie wykonywanego zawodu.

Inne informacje związane z Rynki Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |