Home > Studia I Stopnia > Biotechnologia > Olsztyn > Biotechnologia - Studia I Stopnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

Biotechnologia - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Biotechnologia - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Kierunek BIOTECHNOLOGIA studia pierwszego stopnia - licencjackie
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada wiedzę z zakresu metod biologii molekularnej oraz procesów technologicznych. Jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów technologicznych w przemyśle, ochronie środowiska i ochronie zdrowia. posiada wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań technicznych i organizacyjnych oraz pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych oraz w firmach biotechnologicznych.

  W toku trzech lat studiów pierwszego stopnia realizowane są głównie przedmioty wchodzące w zakres przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, które równocześnie obejmują minimum programowe. Przedmioty te są obligatoryjne dla wszystkich studentów Wydziału. W ciągu dwóch lat studiów drugiego stopnia realizowane są przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalnościowe oraz przygotowywana jest praca magisterska w ramach określonej specjalności.

  Złożenie egzaminów z poszczególnych przedmiotów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem w okresie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowych. Terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji ustala J.M. Rektor. Terminowe zaliczanie przedmiotów i składanie egzaminów jest podstawowym obowiązkiem studenta. Przed upływem terminu zakończenia sesji poprawkowej studenci zobowiązani są do złożenia indeksów w Dziekanacie.

  Uzyskanie w indeksie pozytywnego wpisu ze wszystkich przedmiotów jest podstawą do zaliczenia semestru, co jednocześnie umożliwia kontynuowanie nauki w kolejnym półroczu. W przypadku nie zaliczenia semestru Dziekan kieruje studenta na jego powtarzanie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach Dziekan może zezwolić na warunkowe kontynuowanie nauki, wyznaczając jednocześnie termin zaliczenia nie zdanych przedmiotów.

  W toku studiów studenci mogą uzyskać uprawnienia nauczycielskie, których wymogi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dla specjalności Biologia ogólna kształcenie pedagogiczne jest obligatoryjne, natomiast dla specjalności Biologia Molekularna i Biologia Środowiskowa kształcenie to ma charakter fakultatywny.

Inne informacje związane z Biotechnologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |