Kulturoznawstwo - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kulturoznawstwo - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe Kulturoznawstwo realizowane na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem studiów jest nadanie słuchaczom kwalifikacji i odpowiednich kompetencji (w zakresie wiedzy i umiejętności) do wykonywania zawodu animatora kultury, menadżera w instytucjach kultury oraz nauczyciela przedmiotu: wiedza o kulturze.
  Czas trwania studiów: trzy semestry.

  Liczba realizowanych godzin dydaktycznych:
  376, w tym 100 godz. wykładów i 276 ćwiczeń.
  Tryb kształcenia: niestacjonarny, zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu.

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent Studiów Podyplomowych Kulturoznawstwo powinien posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie:
  " analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
  " zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
  " funkcjonowania współczesnych mediów i ich roli we współczesnym społeczeństwie,
  " teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, komunikacji językowej, historii kultury i sztuki,
  " pozyskiwania środków finansowych (w tym unijnych) na działalność ośrodków kultury,
  " organizacji życia kulturalnego,
  " nauczania przedmiotu: wiedza o kulturze,

  Absolwent Studiów Podyplomowych Kulturoznawstwo powinien być przygotowany do pracy w:
  " Instytucjach kultury, (domy kultury)
  " Redakcjach (prasowych, radiowych, telewizyjnych)
  " Muzeach,
  " Kinach,
  " Teatrach,
  " Agencjach reklamowych, agencjach Public Relations,
  " Ośrodkach dydaktycznych, placówkach oświatowych

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |