Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kulutry Społecznej i Medialnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Zaoczne - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Charakterystyka studiów Studia na kierunku kulturoznawstwo mają na celu przekazanie studentom ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, niezbędnych dla teoretycznej refleksji o kulturze, ogólnego wykształcenia humanistycznego, w szczególności z zakresu historii i filozofii kultury, wiedzy o sztuce i literaturze. Absolwent kulturoznawstwa zna tradycje kultury europejskiej, posiada wiedzę na temat wielowiekowego dorobku kultury łacińskiej, co pozwala mu także na zrozumienie i interpretowanie najważniejszych zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej. Absolwent kulturoznawstwa w WSKSiM osadzony w kulturze swego narodu, posiada wiedzę dotyczącą kultury różnych obszarów Europy i świata. Zna zasady komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Znajomość języków obcych pozwala mu na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur. Po ukończeniu studiów może on podjąć pracę wymagającą rozumienia różnych dziedzin kultury. Dzięki praktyce w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach, absolwent zna zasady organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury, nabywa umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego. Zdobyta wiedza pozwala mu na podjęcie pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, agencjach reklamowych, środkach społecznego komunikowania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przyjęcie na studia Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego (poziom podstawowy).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Informatyka

  Przedmioty na kierunku kulturoznawstwo

  - wstęp do kulturoznawstwa, najnowsza historia powszechna, wiedza o literaturze, filozofia, komunikacja społeczna, logika z semiotyka, teoria kultury, najnowsza historia Polski, antropologia kultury, etyka, stylistyka i kultura jezyka, główne nurty w literaturze swiatowej i polskiej XX w., teatr i widowiska kulturowe, historia kultury, animacja kultury, katolicka nauka społeczna, kultura audiowizualna, historia sztuki, prawo autorskie, filozofia kultury, analiza utworu literackiego, socjologia kultury, organizacja i zarzadzanie w sferze kultury, wybrane zagadnienia z estetyki, kultura obcowania z przyroda, muzyka w cywilizacji łacinskiej, religie swiata, wykład monograficzny (w tym w języku angielskim), przedmioty do wyboru, języki obce, w-f;
  przedmioty na specjalnosci kultura audiowizualna:

  wiedza o filmie, warsztaty filmowe, komunikacja miedzykulturowa, zagadnienia sztuki współczesnej, warsztaty muzyczno-literackie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, warsztaty audiowizualne, przedmioty do wyboru: pedagogika mass mediów, reklama we współczesnym społecznenstwie informacyjnym, kształtowanie opinii publicznej.
  przedmioty na specjalnosci turystyka kulturowa:

  geografia turystyczna, podstawy i kulturowe aspekty turystyki, dziedzictwo kulturowe Polski, dziedzictwo kulturowe Europy, krajoznawstwo, obsluga ruchu turystycznego, podstawy rekreacji, organizacja ruchu pielgrzymkowego, kultura i sztuka regionu, warsztaty kulturoznawcze, przedmioty zwiazane z przygotowaniem do egzaminu państwowego na pilota wycieczek i przewodnika regionalnego.

  WSKSiM obok kształcenia na wysokim poziomie zapewnia studentom atrakcyjne praktyki w instytucjach upowszechniania kultury, muzeach ośrodkach animacji kultury, domach kultury oraz radiu, telewizji i redakcjach prasowych, a także bezpośredni kontakt z osiągnięciami kultury narodowej i światowej, poprzez warsztaty kulturoznawcze oraz wycieczki krajowe i zagraniczne.

  Dla osób mieszkających poza Polską proponujemy także studia w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |