Studia I Stopnia - Politologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kulutry Społecznej i Medialnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - Zaoczne - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Charakterystyka studiów Studia na politologii przygotowują studenta do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach zabezpieczających życie człowieka oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Studia trwają 6 semestrów. Absolwentom studiów I stopnia na kierunku politologia proponujemy studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) w naszej Uczelni.
 • Praktyki
  Praktyki zawodowe Studenci WSKSiM odbywają 15-tygodniowe praktyki zawodowe. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego. Hospitacje, praktyka asystencka oraz zadaniowa - odbywane są w stosownych do realizowanych specjalności placówkach (Sejm RP, Parlament Europejski, radio, telewizja, redakcje, wydawnictwa, urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, hospicja etc.)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Zasady rekrutacji Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego (na poziomie podstawowym).
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Przedmioty na kierunku: Politologia

      * przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, informatyka, logika z semiotyką, przedmioty do wyboru, w-f;
      * przedmioty podstawowe: filozofia, ekonomia, socjologia, psychologia społeczna, historia powszechna XX w., historia Polski XX w., geografia polityczna;
      * przedmioty kierunkowe: historia myśli społecznej, współczesne doktryny polityczne, polska myśl polityczna, wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce, teoria polityki, zarządzanie i komunikowanie społeczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, system polityczny RP, samorząd i wspólnoty lokalne, polityka gospodarcza i społeczna, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, prawo wspólnotowe i integracja europejska, metodologia badań politologicznych;
      * przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe oraz ustalane przez uczelnię: animacja życia społecznego, działalność rzecznika prasowego, socjologia miasta i wsi, demografia ze statystyką, katolicka nauka społeczna, etyka ogólna i polityczna, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, stylistyka i kultura języka, pedagogika mass mediów, pedagogika ogólna z dydaktyką oraz:
            o specjalność polityka społeczna: patologia społeczna, zabezpieczenia społeczne, praca socjalna, analiza wybranych aspektów polityki społecznej na świecie, polityka oświatowa, polityka ochrony zdrowia, polityka mieszkaniowa, minimum socjalne jako kwestia społeczna, polityka ochrony środowiska, prawo pracy, polityka społeczna wobec grup szczególnej troski;
            o specjalność polityka międzynarodowa: prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, współczesna polityka zagraniczna RP, teoria polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, drugi język obcy.


Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |