Home > Studia I Stopnia > Kulturoznawstwo > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kulturoznawstwo - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów kulturoznawczych, ale również – zwłaszcza na poszczególnych specjalnościach (do wyboru) – wiele interesujących przedmiotów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a nawet z zakresu informatyki, umieszczanych zazwyczaj w programach studiów na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Filologia czy Informatyka. Absolwent kierunku między innymi potrafi analizować zjawiska kulturowe i społeczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, zna zasady ekonomiczne i prawne oraz techniki organizacji i zarządzania, uzyskuje wiedzę na temat sposobów oddziaływania, funkcji oraz znaczenia współczesnych mediów i kultury audiowizualnej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Kulturoznawstwo

  Przedmioty wspólne i treści kształcenia dla wszystkich studentów kierunku Kulturoznawstwo:

      * Wychowanie fizyczne
      * Język obcy
      * Technologia informacyjna
      * Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
      * Psychologia
      * Socjologia
      * Podstawy ekonomii
      * Podstawy zarządzania
      * Wstęp do wiedzy o kulturze
      * Retoryka i kultura języka
      * Semiotyka
      * Metodologia badań społecznych i kulturoznawczych
      * Historia filozofii i antropologia filozoficzna
      * Filozofia i etyka społeczna
      * Socjologia i antropologia kultury
      * Komunikowanie społeczne
      * Społeczeństwa i kultury Europy
      * Sztuka europejskiego kręgu kulturowego
      * Kultury oraz religie Azji i Afryki
      * Międzynarodowe stosunki kulturalne
      * Komunikowanie międzykulturowe
      * Estetyka
      * Sztuki plastyczne
      * Wiedza o literaturze
      * Wiedza o sztukach scenicznych
      * Historia i teoria kultury
      * Współczesna kultura audiowizualna
      * Organizacja i funkcjonowanie instytucji kulturalnych
      * Wprowadzenie do public relations
      * Wykłady monograficzne
      * Seminarium dyplomowe

  Studenci mogą dodatkowo wzbogacić i profilować swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki możliwości wyboru jednej ze specjalności oferowanych w ramach kierunku. Do wyboru pozostają następujące specjalności:

      * Zarządzanie i public relations
      * Studia europejskie i międzynarodowe
      * Kultura i język angielski
      * Informatyka i kultura informacyjn
  a

  Rynek pracy i perspektywy

  Dzięki bogactwu treści programowych studiów przyszły absolwent będzie wszechstronnie przygotowany do pracy nie tylko w różnych instytucjach upowszechniania kultury: mediach (tradycyjnych i elektronicznych), muzeach, teatrach, kinach, agencjach reklamowych i public relations, ale również – w zależności od wybranej przez studenta specjalności – do zajmowania stanowisk wymagających wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Stosunków międzynarodowych (praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych), Zarządzania (praca w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach), Filologii angielskiej (praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka i kultury angielskiej), a nawet Informatyki (realizacja projektów informatycznych z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, projektowanie systemów i elementów systemów komunikacji człowiek-komputer).

  Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra, również na innych kierunkach niż Kulturoznawstwo, w szczególności – w zależności od ukończonej specjalności – na kierunkach:

      * Zarządzanie
      * Stosunki międzynarodowe
      * Filologia angielska
      * Informatyka

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |