Home > Studia I Stopnia > Kulturoznawstwo > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Animacja Kultury - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Sztuka to dla Ciebie najważniejsza dziedzina życia? Chcesz zdobyć podstawy wiedzy o sztuce (muzyce, sztukach plastycznych, kinie, teatrze), a zarazem zdobyć kwalifikacje organizatora wydarzeń kulturalnych? Animacja kultury to specjalność dla Ciebie!
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podstawowe zasady naboru na studia I stopnia oraz studia podyplomowe: + przyjmujemy kandydatów według kolejności zgłoszeń + w naszej Uczelni nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych + warunkiem wpisania na listę studentów jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów + w przypadku trudności ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów możliwa jest kilkudniowa zwłoka - należy trudności te zgłosić w Rektoracie Wymagane dokumenty Świadectwo maturalne - oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie; Fotokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki Ksero książeczki wojskowej (oryginał do wglądu); 4 kolorowe fotografie o wielkości: 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie); Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Animacja Kultury

  Przedmioty podstawowe na kierunku pedagogika:

  · Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  · Historia wychowania
  · Wprowadzenie do pedagogiki
  · Teoretyczne podstawy wychowania
  · Podstawy dydaktyki ogólnej
  · Wprowadzenie do psychologii
  · Psychologia rozwojowa i osobowości
  · Socjologia wychowania
  · Pedagogika społeczna
  · Pedagogika pracy
  · Psychologia społeczna
  · Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  · Polityka społeczna

  Przedmioty kierunkowe:
  · Edukacja zdrowotna
  · Media w edukacji
  · Polityka oświatowa
  · Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Przedmioty specjalnościowe:
  · Wprowadzenie do wiedzy o sztuce
  · Historia sztuki
  · Filmoznawstwo
  · Teatrologia
  · Dziennikarstwo społeczno-kulturalne
  · Teoria kultury
  · Animacja kultury w środowisku lokalnym
  · Warsztaty animacji kulturowej

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  · Przedmiot humanistyczny do wyboru
  · Lektorat języka obcego: język angielski
  · Wychowanie fizyczne

Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |