Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Información

Historia Uczelni

Uczelnia nasza została wpisana do rejestru szkół niepublicznych w dniu 4 maja 2006 roku pod numerem 181 jako Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi.

Działalność rozpoczynaliśmy w roku akademickim 2006/2007 studiami na kierunku stosunki międzynarodowe. Wkrótce potem Uczelnia otrzymała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia na kierunku filologia, co zaowocowało uruchomieniem w roku akademickim 2007/2008 studiów na specjalności filologia angielska.

W kwietniu 2008 r. Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów na kierunku pedagogika, na specjalnościach:  praca socjalna,  pedagogika socjalna  w zakresie profilaktyki  i terapii agresji
i przemocy, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym oraz pedagogika wczesnoszkolna
z językiem angielskim.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnych kierunków i specjalnosci.

Misja

Swoją nazwą Uczelnia nawiązuje do procesu globalizacji oraz możliwości odgrywania przez Polskę roli pomostu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Polska znajduje się w centrum Europy, co daje   nam  znakomite  możliwości  do  współpracy  zarówno  z  krajami  Europy  Zachodniej,  jak i z takimi krajami, jak Rosja czy Ukraina. Globalizacja to proces, w wyniku którego dochodzi także do spotkania Wschodu i Zachodu w szerszym, cywilizacyjnym sensie: rosnąca potęga gospodarcza Dalekiego Wschodu i fascynacja kulturami Wschodu sprawiają, że wielu młodych ludzi jest zainteresowanych poznaniem specyfiki politycznej, gospodarczej czy kulturowej sytuacji takich krajów, jak Korea, Chiny czy Japonia. Uczelnia pragnie w swej działalności odpowiadać na te potrzeby, co zyskuje swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu taki specjalności jak filologia japońska czy kulturoznawstwo międzynarodowe.

Działalność Uczelni jest dostosowana także do specyfiki Łodzi, jej sytuacji gospodarczej i jej dynamicznego rozwoju.  Władze Uczelni  z  uwagą  analizują  trendy   na regionalnym rynku pracy i starają się dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb regionu. Specyfiką procesu dydaktycznego "Wschód-Zachód" WSH jest praktyczna orientacja programów nauczania, umożliwiająca absolwentom Uczelni przygotowanie do udanego startu zawodowego.

Siłą Uczelni jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna wywodząca się z najważniejszych ośrodków akademickich kraju: Warszawy, Krakowa i Łodzi.

"Wschód-Zachód" Szkoła Wyższa
  to  uczelnia  zapewniająca przyszłym absolwentom rzetelne i specjalis- tyczne przygotowanie zawodowe w oparciu o bardzo bogatą ofertę studiów językowych w ramach języków europejskich i pozaeuropejskich, która ściśle łączy się z kształceniem na kierunku studia międzynarodowe, dającym najaktualniejszą wiedzę o układzie sił politycznych i znaczeniu gospodarczym poszczególnych regionów świata na arenie międzynarodowej. Łamanie utartych schematów to rzecz satysfakcjonująca, ale trudna. I niezwykle odpowiedzialna, gdy w grę wchodzi przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów wyższej uczelni. Mówieniu ”nie” dawnym szablonom musi towarzyszyć przemyślana i dopracowana w każdym szczególe koncepcja studiów, kadra znakomitych wykładowców, a także, oczywiście, spełnianie wszystkich obowiązujących standardów kształcenia.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |