Home > Studia I Stopnia > Teatr > Łódź > Studia I Stopnia - Edukacja Teatralna - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Edukacja Teatralna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Edukacja Teatralna - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Teatr - ta tajemnicza przestrzeń wyjęta z codzienności, choć w niej głęboko zakorzeniona. W czasach Interentu i gier wideo istnieją jeszcze ludzie, którzy nie mogą żyć bez teatru i to dla nich przygotowaliśmy studia w zakresie edukacji teatralnej. Chcemy umożliwić Wam łącznie pasji z pracą zawodową, dlatego studia obejmują zarówno przedmioty pedagogiczne i psychologiczne, przygotowujące do podjęcia konkretnych ról zawodowych, jak i przedmioty zaczerpnięte z programu studiów teatrologicznych. Edukacja przez teatr, terapia przez teatr, teatr jako miejsce integracji środowiskowej - istnieje wiele możliwości powiązania miłości do teatru i praktycznych wyzwań dnia codziennego. Studia w zakresie edukacji teatralnej przygotowują do takich właśnie zadań.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Podstawowe zasady naboru na studia I stopnia oraz studia podyplomowe: + przyjmujemy kandydatów według kolejności zgłoszeń + w naszej Uczelni nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych + warunkiem wpisania na listę studentów jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów + w przypadku trudności ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów możliwa jest kilkudniowa zwłoka - należy trudności te zgłosić w Rektoracie Wymagane dokumenty Świadectwo maturalne - oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie; Fotokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu); Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki Ksero książeczki wojskowej (oryginał do wglądu); 4 kolorowe fotografie o wielkości: 35 x 45 mm (podpisane na odwrocie); Wypełniony formularz zgłoszeniow
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
   Edukacja Teatralna

  WYKAZ PRZEDMIOTÓW

  Przedmioty podstawowe (wybór):

  · Historia wychowania
  · Wprowadzenie do pedagogiki
  · Teoretyczne podstawy wychowania
  · Podstawy dydaktyki ogólnej
  · Psychologia
  · Socjologia
  · Pedagogika społeczna
  · Psychologia społeczna


  Przedmioty kierunkowe:

  · Media w edukacji
  · Wiedza o kulturze
  · Animacja kulturowa
  · Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  · Pedagogika kultury
  · Historia sztuki


  Przedmioty specjalnościowe:

  · Wstęp do wiedzy o teatrze
  · Historia dramatu i teatru
  · Artystyczne teorie teatru
  · Warsztaty teatrologiczne
  · Krytyka teatralna
  · Teatr w pracy pedagogicznej
  · Socjologia teatru

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  · Przedmiot humanistyczny do wyboru
  · Lektorat języka obcego: język angielski
  · Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Inne informacje związane z Teatr

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |