Home > Studia I Stopnia > Grafika Komputerowa > Łódź > Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika Komputerowa - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Absolwent Wydziału posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczoúci własnej oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami prezekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach i agencjach graficznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Kupieckiej powinni złożyć następujące dokumenty: Studia I stopnia (licencjackie) * Świadectwo dojrzałości (oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej)* * 4 zdjęcia legitymacyjne * zaświadczenie lekarskie (o zdolności do pojdęcia studiów) * podanie z dołączonym indeksem (dla osób przenoszących się z innych uczelni) * wypełniony Kwestionariusz Osobowy * kserokopia dowodu osobistego (nowe dowody - przód i tył, stare dowody - 1,2,3,4,5 strona) * Kandydaci na studia licencjackie w WSzK, którzy przedkładają świadectwo dojrzałości ( nowa matura) wydane po 1 stycznia 2005 r. winni łącznie z tym świadectwem przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wydział prowadzi studia I stopnia - 3 letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

  Oferowana w trakcie studiów specjalność to grafika komputerowa.

  Jest to przyszłościowy, nowoczesny kierunek powołany po to, by sprostać wysokim wymaganiom współczesności. W dobie szybkiego rozwoju i upowszechniania się technologii informatycznych istnieje wyraźna potrzeba kształcenia fachowców o szczególnych, wysokich kwalifikacjach. Są nimi współcześni projektanci, którzy potrafią połączyć talent, kreatywność i wrażliwość artystyczną z potężnym narzędziem, jakim jest bogato wyposażony komputer z zaawansowanym oprogramowaniem. Takich pracowników potrzebuje dynamicznie rozwijajπcy się rynek pracy związany z wykorzystywaniem mediów elektronicznych. Absolwentów, którzy odniosą sukces, realizując swoje wizje artystyczne dzięki doskonałej znajomości obsługi komputera i specjalistycznych aplikacji, kształcić będzie pierwsza tego typu szkoła w Polsce.

  Założeniem programowym studiów jest zrealizowanie w ciągu sześciu semestrów nauki trzech bloków tematycznych:

  • ogólnoplastycznego
  • zawodowo-kierunkowego
  • nauczania ogólnego

  Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka i niejednokrotnie wyspecjalizowana. Dlatego też Wydział kształci doskonałych i wszechstronnych fachowców, którzy odnoszą sukcesy zawodowe w wielu dziedzinach w zależnoúci od wybranej specjalności: Grafiki Scenariuszowej (Storyboarding), Prezentacji Architektnicznej i Aranżacji Wnętrz, Grafiki Komputerowej i Animacji.

  Grafika Komputerowa

  Pojęcie grafiki komputerowej nie wyjaśnia precyzyjnie charakteru zawodu, do jakiego przygotowuje Wydział, ponieważ określa on jedynie rodzaj narzędzia pracy (hardware). Zakres projektowej działalności jest natomiast uzależniony bezpośrednio od umiejętności obsługi oprogramowania (software), stosowanego w poszczególnych dziedzinach zawodowych, takich jak poligrafia, reklama, fotografia i film, projektowanie wzornictwa, architektura czy Internet. Cykl dydaktyczny prowadzony na Wydziale daje gruntowne podstawy do podejmowania profesjonalnej działalności w wymienionych sektorach rynku pracy. Nośnikami projektowanych komunikatów są: opakowania, książki, plakaty, katalogi, ulotki, papeteria filmowa, środki transportu, gry komputerowe czy media elektroniczne. Wydział kształci projektantów posiadających rzetelną wiedzę kierunkową z zakresu podstaw projektowania, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie zawodu. Charakter zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności technicznych pozwala na ulokowanie się na rynku pracy jako operator, asystent lub współpracownik kreatora idei projektowych.

  Prezentacja Architektoniczna i Aranżacja Wnętrz

  Prezentacja graficzna obiektu architektonicznego, przedstawiająca jego widoki z różnych perspektyw, docelowej sytuacji przestrzennej, w zmieniających się warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy, eksponująca jednocześnie wybrany do realizacji materiał, elementy konstrukcyjne czy detale wykonawcze to postać ofertowa dla zleceniodawcy, która ma go skłonić do zakupu projektu. Prezentację taką może tworzyć wykształcony w tym zakresie animator architektury, ściśle współpracujący z autorem koncepcji. Uczelnia kształci takich właśnie animatorów, którzy w trakcie studiów uczą się posługiwać najdoskonalszymi narzędziami, jakimi są specjalistyczne programy komputerowe do trójwymiarowej symulacji obrazu. Umiejętność sprawnej aranżacji architektonicznej daje podstawę do studiowania problemów organizacji przestrzeni w zakresie jej funkcji, wyrazu, atmosfery czy stylu, czyli tych wszystkich zagadnień, które składają się na pojęcie aranżacji wnętrza.

  Animacja

  Zarówno na potrzeby filmu, spotów reklamowych, gier komputerowych, jak i Internetu, stosowane są sekwencje animacyjne wykorzystujące różnorakie techniki animacji obrazu. Powszechnie animuje się też czołówki filmowe. Wydział przygotowuje pracowników animatorów obrazu, bez których wiedzy, umiejętności i precyzyjnej pracy nie powstałby żaden utwór tego typu.

  Przedmioty

  Grafika komputerowa

  Techniki wspomagania projektowania grafiki

  Podstawy projektowania przestrzennego

  Podstawy kompozycji

  Podstawy grafiki projektowej

  Rysunek i Malarstwo

  Grafika edytorska i prepress

  Techniki wspomagania projektowania architektonicznegoInne informacje związane z Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |