Idź do home > Szkoły - Polska > WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Informacje

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi jest uczelnią niepaństwową wpisaną do rejestru MEN pod nr poz. 46 w dniu 27 lipca 1994r. Prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing oraz licencjackie na kierunku pedagogika, administracja, socjologia i grafika ze specjalnością grafika komputerowa. Na studiach dziennych i wieczorowych kształci ok. 5500 studentów. Do dziś uczelnię opuściło ponad ok. 5000 absolwentów.

1994

    * Uczelnia rozpoczyna swoją działalność w wydzierżawionych pomieszczeniach Kolegium                    Nauczycielskiego w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 46, gdzie mieści się także jej pierwsza siedziba.


1995

    * Zwiększa się liczba studentów; część zajęć realizowanych jest w Łodzi w salach                            dydaktycznych dzierżawionych od Uniwersytetu Łódzkiego.
    * Powstaje pierwsza pracownia komputerowa w Zgierzu.


1997

    * Pod wpływem szybko powiększającej się liczby studentów i narastających w związku z tym            problemów lokalowych Założyciel uczelni podejmuje decyzję o zakupie własnej nieruchomości.
      W 1997 r. został zakupiony budynek w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 97b. Po niezbędnej                    modernizacji stał się siedzibą rektoratu i dziekanatu, a także miejscem zajęć dydaktycznych.
    * Powstaje Instytut Edukacji Ustawicznej, którego zadaniem jest projektowanie i realizacja                studiów podyplomowych.
    * Stowarzyszenie Kupców w Łodzi funduje uczelni Sztandar.


1998

    * Ukazuje się pierwszy kwartalnik "Studia kupieckie".
    * Wyższa Szkoła Kupiecka staje się członkiem Europejskiej Federacji Szkół FEDE z siedzibą
       w Zurychu.
    * Rusza program międzynarodowych studiów podyplomowych MBA we współpracy z                            Francusko-Amerykańskim Instytutem Zarządzania IFAM w Paryżu.
    * Rusza specjalizacja zarządzanie europejskie na kierunku zarządzanie i marketing.
    * Opracowany zostaje europejski transferowy system punktów (ECTS - European Credit                    Transfer System).


1999

    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uruchomienia uzupełniających studiów                    magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing.
    * Prezydent uczelni zostaje wybrany przez zarząd Europejskiej Federacji Szkół FEDE z siedzibą
      w Zurychu na przedstawiciela tej organizacji na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
    * Konferencja "Zarządzanie małą i średnią firmą" we współpracy z Wydziałem Organizacji
      i zarządzania Politechniki Łódzkiej.


2000

    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca na otwarcie wydziałów zamiejscowych
      w Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.
    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej zezwalająca na prowadzenie uzupełniających i                        jednolitych studiów magisterskich dziennych, wieczorowych i zaocznych na kierunku                        Zarządzanie i marketing.
    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uruchomienia studiów licencjackich na                    kierunku Administracja.
    * Zakup kolejnego budynku o powierzchni 4000 m2 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej.
    * Rektor uczelni zasiada we władzach Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów
      przy UNESCO w Paryżu; jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia                            Prezydentów Uniwersytetów przy UNESCO w Paryżu.
    * Polsko-niemiecko-żydowskie warsztaty dla młodzieży Śladami trójkulturowej Łodzi
      pod patronatem wojewody łódzkiego, prezydenta miasta Łodzi i Stuttgartu.
    * Powstaje nowe curriculum kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie i marketing,                    specjalizacja Zarządzanie europejskie w zakresie Kompetencji interkulturowych - jako produkt        ścisłej współpracy specjalistów WSzK i Uniwersytetu Bielefeld.


2001

    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o uruchomieniu studiów licencjackich na kierunku                    Socjologia.
    * Instytut Edukacji Ustawicznej WSzK wspólnie z Katedrą Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego        organizuje IV Międzynarodową Konferencję Pedagogiczną "Edukacja alternatywna"
      pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
    * Ukazuje się pierwszy rocznik "Edukacja alternatywna".


2002

    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o uruchomieniu studiów licencjackich na kierunku Grafika.
    * Instytut Edukacji Ustawicznej WSzK wspólnie z Katedrą Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego        organizuje IV Międzynarodową Konferencję Pedagogiczną "Edukacja alternatywna"
      pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
    * Ukazuje się pierwszy rocznik "Edukacja alternatywna".


2003

    * Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o uruchomieniu studiów licencjackich na kierunku                    Pedagogika.
    * 7 marca 2003 roku Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej prowadzący w            uczelni studia podyplomowe i inne formy doskonalenia otrzymuje z Certyfikat Jakości ISO                9001:2000

Misją Wyższej Szkoły Kupieckiej
jest:

    * utrwalanie statusu uczelni akademickiej
    * upowszechnianie wartości humanistycznych
    * tworzenie i przekazywanie uniwersalnej i nowoczesnej wiedzy
    * wspieranie postaw przedsiębiorczości i innowacyjności
    * tworzenie nowej jakości edukacji

Oferta Edukacyjna

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |