Home > Studia MBA > MBA Executive > Zaoczne > Łódź > MBA-Executive MBA - Łódź - Łódzkie

MBA-Executive MBA - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSzK-Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły MBA-Executive MBA - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  MBA jest najbardziej uznaną na świecie profesjonalną formą kształcenia menedżerów. Historia MBA sięga lat 50-tych. Wzorując się na doświadczeniach Uniwersytetu Harvarda opracowano w USA program kształcenia z zakresu zarządzania i biznesu. Wyróżnikiem programu MBA stały się aktywizujące metody przekazywania wiedzy i umiejętności (analiza przypadków, gry dydaktyczne, symulacje, odgrywanie ról etc.). Nawiązano ścisłe kontakty z przedsiębiorcami, ustalono standardy dotyczące rekrutacji słuchaczy i kadry nauczającej. Studia MBA uzyskały wysoki status jako potwierdzenie profesjonalizacji funkcji menedżera i jego znaczącej rangi społecznej najpierw w USA, a potem w Europie Zachodniej. W Polsce kształcenie według programów typu MBA rozpoczęło się na początku lat 90-tych. Realizowane jest zazwyczaj w formie studiów podyplomowych prowadzonych w trybie sesji kilkudniowych lub weekendowych, rozdzielonych okresami pracy własnej słuchacza. Minimum programowe obejmuje następujące moduły: podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, marketing, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, zarządzanie zespołami ludzkimi, prawne aspekty zarządzania, zarządzanie jakością. Minimalny czas nauczania na studiach MBA wynosi 400 godzin.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagania od kandydatów: * znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w prostych sytuacjach, * co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, * gotowość do pracy zespołowej także w zespole międzynarodowym, * gotowość do samokształcenia. Niezbędne dokumenty: * wypełniony i podpisany arkusz zgłoszeniowy na studia MBA, * opis dyplomu ukończonej uczelni, * 1 zdjęcie. Rozmowa kwalifikacyjna Przyjęcie kandydata odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej Assesment Center, która składa się z autoprezentacji oraz zadania grupowego. Całość procedury odbywa się w języku angielskim i jest obserwowana przez komisję kwalifikacyjną. Assesment Center ma zwykle miejsce na początku października.
 • Tutuł uzyskany
  Master of Business Administration (MBA)
 • Szczegółowe informacje
  Program Executive MBA realizowany w Instytucie Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej jest adresowany do menedżerów zarządzających firmami, w których zaangażowane są zasoby i kapitał międzynarodowy. Marketing międzynarodowy business to business, polityka globalna biznesu, interkulturowe aspekty ekonomiczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, miesięczny pobyt studyjny w Paryżu w multikulturowej grupie seminaryjnej to solidne podstawy do wykształcenia biznesmena otwartego na zmiany, komunikatywnego i pewnie poruszającego się na rynku europejskim.
  Kadra wykładowców i konsultantów IFAM Business School w Paryżu i Instytutu Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej dostarcza aktualnej wiedzy i doświadczeń o procesach transformacji gospodarczej, społecznej i politycznej.
  W 2005 roku zaprosiliśmy do Rady Programowej MBA dwóch absolwentów. Wypracowany przez Radę profil absolwenta okazał się spójny z  nastawieniem i ambicjami organizatorów prgramu.
  W absolwencie studiów Executive MBA chcemy widzieć człowieka, który poza wiedzą związaną z marketingiem, zarządzaniem, finansami, rachunkowością i metodami ilościowymi potrafi skutecznie kierować ludźmi, kreować wizerunek własny i zarządzanej przez niego firmy, zarządzać informacją w dużej strukturze organizacyjnej. Nie wspominam o biegłej znajomości języka angielskiego, także specjalistycznego oraz umiejętności obsługi programów komputerowych, gdyż te uznajemy za aksjomat.
  Zmierzamy do tego, by menedżerowie opuszczający mury solidnej uczelni (a do takiego miana pretendujemy) realizowali za Warren'em Wilhelm'em następujące tezy:
  1. surowa inteligencja per se nie wystarczy do przewodzenia. Przywódcy muszą się nauczyć stosować posiadaną inteligencję w rzeczywistym świecie, w codziennych działaniach;
  2. przywództwo bez poczucia kierunku jest bezużyteczne. Działanie w niewiedzy o tym, co dobre, a co złe, właściwe lub niewłaściwe, godne lub niegodne jest nie tylko niekonsekwentne, ale także niebezpieczne. W miarę jak tempo zmian w naszym świecie wciąż wzrasta, trwałe, fundamentalne wartości stają się coraz bardziej potrzebne, jako drogowskaz wskazujący kierunek działań przywódczych;
  3. przywódcy muszą przyswajać i wykorzystywać informacje dla lepszego rozumienia świata i bardziej świadomego przywództwa. Koniec z bazowaniem na nabytej przez lata mądrości;
  4. efektywni przywódcy mają wizję umożliwiającą im zobaczenie świata w sposób inny od pozostałych ludzi;
  5. przywódcy muszą mieć długą, dobrą i sprawną pamięć. Tak było zawsze; jednak pamięć nie tylko wspiera proces zbierania i przetwarzania informacji, lecz pozwala także przywódcom zapamiętywać szczegóły z życia osób podążających za nim, zademonstrować zainteresowanie nimi, a przez to budować więzy międzyludzkie niezbędne do łączenia przywódcy i współpracujących z nim ludzi.
  6. przywódców powinna charakteryzować empatia i umiejętność komunikowania się. Empatia pozwala przywódcy zrozumieć i przewidzieć zachowania innych osób, jak również sprawia, że druga osoba zdaje sobie sprawę z tego, że przywódca jest świadomy jej konkretnej sytuacji. Umiejętność komunikowania się stanowi sedno przywództwa. Lider musi znać i stosować
  7. 1.najbardziej efektywną formą przywództwa jest dawanie osobistego przykładu.
  Program

  Przedmiot/godz

  RZEDMIOTY REALIZOWANE W ŁODZI      480
  Ekonomia micro, macro     30
  Marketing w zarządzaniu     30
  Finanse przedsiębiorstw     30
  Zarządzanie sprzedażą     20
  Angielski dla menedżerów     90
  Zarządzanie zespołami ludzkimi     20
  Podstawy zarządzania     40
  Zarządzanie strategiczne     30
  Profesjonalna analiza danych     20
  Integracja rynków finansowych i gospodarczych     30
  Rynek finansowy i giełda     20
  Francuski - podstawy komunikacji językowej     20
  Market Place     40
  Zarządzanie projektami     20
  Jakość w zarządzaniu     20
  Trening kreatywności     10
  Zajęcia fakultatywne     10

  ZESTAW PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W PARYŻU     120

  Metody ilościowe w biznesie
  Rachunkowość zarządcza
  Zarządzanie strategiczne
  Zachowania organizacyjne (fakultatywny)
  Strategie marketingowe w zarządzaniu incl. Public Relations (fakultatywny)
  Ekonomia w zarządzaniu (fakultatywny)
  Polityka globalnego biznesu
  Rozwój nowego produktu i metody badań
  Aspekty logistyczne i negocjacje w relacjach Business to Business

Inne informacje związane z MBA Executive

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |