Home > Podyplomowe > Zarządzanie i Administracja Projektami > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie Projektem - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie zarządzania projektami jako standardu obowiązującego w kulturze organizacyjnej firmy. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom pakietu wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami opartych na narzędziach TOC. Uczestnicy poznają techniki, dzięki którym mogą zwiększyć zysk swoich fi rm poprzez wybór rentownych projektów i skrócenie czasu ich realizacji (2x więcej projektów 2x szybciej).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warsztaty adresujemy do tych, którzy wiedzą już wiele o tradycyjnych metodach zarządzania projektami i nadal poszukują rozwiązania codziennych dylematów, decydują o wdrażaniu projektów w firmach, monitorują ich przebieg dążąc do realizacji podstawowego celu każdej organizacji komercyjnej, zarabiać pieniądze teraz i w przyszłości. Narzędzia TOC, z którymi zapoznają się słuchacze przeznaczone są dla tych, którzy chcą się jeszcze w życiu czegoś nowego nauczyć. Zasady rekrutacji 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu mogą zostać absolwenci wyższych studiów zawodowych, inżynierskich, magisterskich lub innych równorzędnych. 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu następujących dokumentów: Niezbędne dokumenty * kwestionariusz osobowy oraz podanie do Rektora WSB (dostępnego również w informatorze oraz w Biurze Informacji i Rekrutacji) * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * 1 zdjęcie legitymacyjne * kserokopia dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto w wysokości 200 zł lub dowodu wpłaty w kasie Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami

  1.Wprowadzenie do studiów. Wstęp do zarządzania projektami. Definiowanie projektu. (16 godz.)
  •Jaka jest natura projektu w odróżnieniu od innych spraw w firmie?
  •Gdzie w firmie potrzebne są projekty?
  •Jakie płyną z tego konkluzje dla zarządzania projektami?
  •Jak dokładnie zdefiniować projekt?
  •Jak przebiega proces zarządzania projektami?

  2.Metoda łańcucha krytycznego: środowisko jednoprojektowe. (16 godz.)
  •Jakie są ukryte założenia zarządzania projektami?
  •Jaka jest rzeczywistość zarządzania projektami?
  •Jak zbudować użyteczny model projektu?
  •Jak skutecznie zarządzać jednym projektem?

  3.Komunikacja w projekcie. Zarządzanie zespołem projektowym. (16 godz.)
  •Dlaczego dobre komunikowanie się jest podstawą pracy zespołowej?
  •Co odróżnia zespół od innych zbiorów ludzi?
  •Jakie
   Czynniki wpływają na efektywność zespołu?
  •Jak radzić sobie z konfliktami w zespole?

  4.Metoda łańcucha krytycznego: środowisko wieloprojektowe. (16 godz.)
  •Jakie są różnice między jednym projektem a środowiskiem wielu projektów?
  •Jak zapewnić dotrzymanie terminu zakończenia każdego z projektów?
  •Jak zarządzać wieloma projektami jednocześnie?
  •    Jakie priorytety mają zadania w środowisku wielu projektów?

  5. Wdrażanie metody łańcucha krytycznego w firmie: strategia i taktyka (16 godz.)
  •Co to są poziomy oporu przed zmianą?
  •Jak w sposób usystematyzowany wprowadzać zmiany?
  •Jaka jest różnica między strategią a taktyką?
  •jak skonstruować plan, którego wdrożenie się uda?

  6. Podejmowanie decyzji wg teorii ograniczeń: rachunkowość przerobowa (16 godz.)
  •Jakie projekty opłaca się uruchamiać?
  •Jakie są skutki finansowe prowadzonych działań?
  •Jak można zastosować rachunkowość zarządczą w projektach?
  •Jaka jest biznesowa wartość redukcji czasu trwania projektów?

  7. Rozwiązywanie problemów i umiejętności menedżerskie wg teorii ograniczeń: narzędzia myślowe (16 godz.)
  •Jak dotrzeć do przyczyn źródłowych zjawisk, które chcemy zmienić?
  •Jak określać sposób eliminacji tych przyczyn?
  •Co to znaczy, że u podstaw każdego problemu leży tzw. „kluczowy konflikt”?
  •Jak radzić sobie z przyczynami leżącymi poza naszym wpływem?
  8. Egzamin końcowy (pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności) (16 godz.). Obrony prac dyplomowych.

Inne informacje związane z Zarządzanie i Administracja Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |