Studia MBA - Wrocław - Dolnośląskie - Cena mba we wrocławiu - Autoprezentacja w negocjacjach pdf w szkole - Wsb wrocław - Wsb mba wroclaw - I2670

Home>Studia MBA>MBA Zaocznie>Zaoczne>Wrocław>Studia MBA - Wrocław - Dolnośląskie
 
Studia MBA - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia MBA - Wrocław - Dolnośląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSB-Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Autoprezentacja w negocjacjach pdf w szkole
  • Cena mba we wrocławiu
  • List motywacyjny mba
  • Studia mba wrocław cena
  • Wsb mba wroclaw
  • Wsb wrocław
Podziel się z innymi:
Studia MBA - Wrocław - Dolnośląskie Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia MBA są przeznaczone dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla. Wymagają od słuchaczy nie tylko dwuletniego doświadczenia zawodowego, ale także odpowiednich cech osobowościowych. Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia magisterskich studiów wyższych oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe, najlepiej na stanowisku kierowniczym. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w którym oceniane są: * rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów * list motywacyjny * doświadczenie zawodowe Kandydaci na studia MBA powinni złożyć komplet następujących dokumentów: * wypełniony kwestionariusz, dostępny także w Biurze Programu MBA (wersja pdf, wersja doc) * zaświadczenie o dwuletnim doświadczeniu zawodowym z działu kadr lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej * odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich * list motywacyjny * 2 zdjęcia legitymacyjne * kserokopię dowodu osobistego * dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej
Szczegółowe informacje:
Program studió MBA:

Ekonomia menedżerska

Elementy mikro i makroekonomii dla menederów Z
Wykorzystanie metod ilosciowych w biznesie E
Współczesne koncepcje zarzadzania Z

Zarzadzanie organizacjami
Podstawy zarzadzania Z
Struktury działalnosci gospodarczej E
Zarzadzanie strategiczne Z
Zarzadzanie mała firma E
Projektowanie organizacji Z
Zarzadzanie w warunkach globalizacji Z
Zarzadzanie zmiana P
Zarzadzanie realizacja projektu P
Logistyka w zarzadzaniu Z
Systemy informacyjne Z
Biznesplan P
Zarzadzanie jakoscia Z


Marketing
Zarzadzanie marketingowe E
Analizy i badania marketingowe Z
Public Relations Z
Zarzadzanie marka E
Zarzadzanie relacjami z klientami Z
E-marketing Z

Finanse
Finanse przedsiebiorstw E
Zarzadzanie ryzykiem finansowym w przedsiebiorstwie. Z
Zarzadzanie płynnoscia finansowa przedsiebiorstwa. Z
Zródła finansowania przedsiebiorstw Z
Rynki kapitałowe E
Controlling Z
Windykacja należnosci Z

Rachunkowosc Podstawy rachunkowosci Z
Rachunkowosc zarzadcza E


Prawo
Prawo cywilne (czesc ogólna i prawo rzeczowe) Z
Umowy w obrocie gospodarczym Z
Prawo pracy Z
Prawo i postepowanie administracyjne Z
Prawo i postepowanie podatkowe E
Prawo o zamówieniach publicznych Z


Zarzadzanie kadrami

Zarzadzanie kadrami E
Zarzadzanie procesem ruchu personelu Z
Doskonalenie kwalifikacji personelu Z
Ocena i motywowanie pracowników E
Zachowania organizacyjne w rónych kulturach Z
Prowadzenie rozmów oceniajacych Z


Doskonalenie umiejetnosci menadżerskich
Trening interpersonalny połaczony z rozpoznaniem potencjału osobowosciowego (gry i cwiczenia kierownicze, testy) Z
Gra biznesowa Promar Z
Sylwetka współczesnego menedera Z
Negocjacje Z
Kontrakt biznesowy P
Autoprezentacja i wystapienia publiczne Z
Wywierania wpływu i manipulacje Z
Trening asertywnosci Z
Etyka w biznesie Z

E - egzamin
P - projekt
Z - zaliczenie na podstawie obecnosci


Kształcenie umiejętności menedżerskich Program urozmaicają zajęcia pozwalające na rozpoznanie i pogłębienie umiejętności menedżerskich. W ramach takich zajęć, jak: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Negocjacje w biznesie, Trening asertywności czy Trening interpersonalny, słuchacze mają możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji do pełnienia roli menedżera. Zajęcia te odbywają się w formie wyjazdowej i podczas nich każdy ma szansę poznać własny potencjał osobowościowy. Informacje te pozostaną jedynie do wiadomości słuchacza. Także grabiznesowa Promar jest okazją do podniesienia kompetencji rzeczywiście przydatnych w pracy menedżerskiej.

Przedmioty do wyboru Słuchacze mogą wybrać przedmioty do wyboru spośród listy zajęć przedstawionych na początku każdej edycji programu. Dzięki nim mają możliwość pogłębienia wybranych, specjalistycznych zagadnień. Dodatkowo program zawiera 30 godzin seminariów i konsultacji.

Dodatkowe zajęcia WSB oferuje słuchaczom możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach biznesowych, potwierdzone certyfikatami. W ciągu 2 lat trwania programu można wziąć udział w 8 szkoleniach biznesowych. Oprócz tego uczelnia
organizuje konferencje, a dla słuchaczy programu także szkolenia językowe prowadzone przez Szkołę Językową Forward na preferencyjnych warunkach.

Wykłady w języku polskim Wszystkie moduły prowadzone są w języku polskim, a w przypadku zajęć prowadzonych przez zagranicznych gości zapewniany jest
profesjonalny tłumacz.
Metody dydaktyczne W trakcie realizowania programu najważniejszy nacisk kładzie się na wydobycie jego praktycznych aspektów. Ważny jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach. Umożliwiają to interaktywne formy zajęć. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, laboratoriami, studiami przypadku, treningami, grami i symulacjami biznesowymi, dzięki którym słuchacze mogą zweryfikować swoje umiejętności menedżerskie.
Inne informacje związane z Studia MBA i MBA Zaocznie: