Home > Podyplomowe > Niemiecki > Zaoczne > Łódź > Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego dla Nauczycieli Nauczania Początkowego - Łódź - Łódzkie

Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego dla Nauczycieli Nauczania Początkowego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Humanistyczna "Wschód-Zachód" w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego dla Nauczycieli Nauczania Początkowego - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Celem studium jest przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego do uczenia języka niemieckiego w klasach I-III. Program obejmuje praktyczną naukę języka niemieckiego na poziomie dostosowanym do poziomu słuchaczy oraz zajęcia z dydaktyki wczesnoszkolnej języka niemieckiego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studium skierowane jest do: - absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł licencjata, inżyniera i/lub magistra, - studentów ostatnich lat wszystkich typów studiów (dyplom ukończenia podyplomowego studium zostaje wówczas wydany po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych), - wszystkich innych zainteresowanych tematyką nauczania języka niemieckiego dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wymagane dokumenty: * podanie o przyjęcie na studia * formularz zgłoszeniowy * odpis dyplomu * ksero dowodu osobistego * dwie fotografie
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego dla Nauczycieli Nauczania Początkowego

  Program studium

  Program obejmuje następujące przedmioty i bloki tematyczne:
  - psychopedagogika dziecka w wieku lat od 3 do 10
  - metodyka nauczania języka niemieckiego
  - praktyczna nauka jezyka niemieckiego (także dla osób bez przygotowania językowego)
  - kultura i historia krajów obszaru języka niemieckiego (dla osób bez przygotowania filologicznego)
  - psychologia języka
  - niemiecka literatura dziecięca
  - media i interaktywne metody w edukacji małego dziecka

  Wykładowcy studium
  Wykładowcami studium są pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Wschód–Zachód Szkoły Wyższej w Łodzi, a także praktycy-dydaktycy wczesnoszkolni.

  Organizacja
  - studium trwa dwa semestry, w przypadku osób bez przygotowania językowego mogą być                rozszerzone do trzech lub czterech semestrów (zwiekszenie liczby godzin nauki języka                    niemieckiego)
  - nabór na cykl jesienny (zajęcia październik–czerwiec) oraz na cykl wiosenny (zajęcia                       marzec–styczeń) trwają odpowiednio do 15 września oraz do 15 lutego każdego roku
  - warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych             planem nauczania
  - po zakończeniu studium wydawane jest Świadectwo Ukończenia StudiumInne informacje związane z Niemiecki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |