Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Pracy > Łódź > Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Bezpieczeństwem - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Charakterystyka specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem Studia w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem są przeznaczone dla osób pragnących zajmować się pracą na rzecz bezpieczeństwa (narodowego, publicznego i technicznego) oraz ochrony (osób, mienia, przestrzeni). Głównych celem kształcenia na ww. specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo i ochronę osób, mienia, obiektów i przestrzeni. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, w szczególności dotyczącą nauk o bezpieczeństwie oraz uzyskuje umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Posiada umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej i globalnej. Zapoznaje się z istotą bezpieczeństwa, jego uwarunkowaniami oraz zasadami i formami funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Rynek pracy dla absolwenta specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem
  Specjalność ta dedykowana jest przede wszystkim osobom planującym związać swą karierę zawodową z następującymi instytucjami oraz służbami bezpieczeństwa i ochrony:

      * Policja (służby: kryminalna, prewencji i logistyki);
      * Siły Zbrojne (wojsko);
      * Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym;
      * Straż Graniczna;
      * System Penitencjarny;
      * Straż Marszałkowska;
      * Straż Miejska;
      * Służba Celna i agencje celne;
      * Inspekcja Transportu Drogowego;
      * Inne służby i firmy zajmujące się bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym;
      * Przedsiębiorstwa sektora ochrony osób i mienia, organizacji konwojów oraz imprez masowych;
      * Firmy zajmujące się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego;
      * Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą środków ochrony (bezpieczeństwa);
      * Agencje detektywistyczne;
      * Wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji;
      * Inne służby, formacje oraz firmy zapewniające ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz majątku;
      * Organy administracji rządowej i samorządowej;
      * Formacje Obrony Cywilnej;
      * Straż Pożarna (PSP i OSP);
      * Struktury ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego i drogowego;
      * Ratownictwo górskie, wodne i morskie;
      * Służby likwidujące zagrożenia powodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi        oraz działaniami terrorystycznymi;
      * Inne służby oraz instytucje odpowiedzialne za ratownictwo i ochronę (ludności, mienia);
      * Organy kontroli państwowej i ochrony prawa;
      * Sądy i trybunały;
      * Stanowiska związane z zarządzaniem i inspekcją bezpieczeństwa teleinformatycznego;
      * Narodowy Bank Polski i inne banki;
      * Państwowe instytucje i jednostki organizacyjne zobowiązane do ochrony i archiwizacji                    informacji niejawnych i danych osobowych;
      * Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, dydaktyczne i badawczo-rozwojowe oraz inne                    podmioty archiwizujące i zabezpieczające informacje niejawne i dane osobowe;
      * Komórki organizacyjne i osoby w firmach odpowiadające za bezpieczeństwo i archiwizację            danych osobowych i biznesowych.

   
  Przedmioty w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem:

      * Teorie, polityka i strategia bezpieczeństwa;
      * System bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
      * Organizacja ochrony osób i mienia;
      * Bezpieczeństwo i zasady udostępniania informacji;
      * Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Pracy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |