Zarządzania Chemikaliami w Przedsiębiorstwie w Ramach Rozporządzenia REACH - Studia Podyplomowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem EKO-FUTURA

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzania Chemikaliami w Przedsiębiorstwie w Ramach Rozporządzenia REACH - Studia Podyplomowe - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  "Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie w ramach rozporządzenia REACH"
  Dwusemestralne studia prowadzone będą równolegle przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. My, jako Centrum Szkoleń Specjalistycznych EKOFUTURA czujemy się zaszczyceni możliwością współorganizowania tych studiów podyplomowych, gdyż ich obszar tematyczny jest bliski temu, w czym specjalizujemy się od wielu już lat.

  Dostosowując program studiów do realnych potrzeb rynku i aktualnej sytuacji prawnej udoskonaliliśmy na bieżąco program pierwszej edycji studiów , w której uczestniczy 48 studentów, a zmiany te będą uwzględnione automatycznie w drugiej edycji studiów. Wykłady i ćwiczenia według jednolitego programu w obu ośrodkach naukowych, prowadzone będą przez tych samych, najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego - współtwórców krajowych i europejskich regulacji prawnych (między innymi: Dr Jerzy Majka, Prof. dr hab. med. Bogusław Barański, Dr Andrzej Kalski, Dr Michał Andrijewski, Dr Mariusz Godala, Dr Monika Wasiak-Gromek, Mgr inż. Bolesław Hancyk i inni)

  Zajęcia odbywać się będą w Krakowie oraz w Płocku.

  Eko-Futura już od ponad 10 lat z powodzeniem wspomaga przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków nakładanych przepisami o chemikaliach. Świadcząc nasze usługi, stawiamy do Waszej dyspozycji grono ponad 30 współpracujących z nami ekspertów krajowych i międzynarodowych.

  Z dużym niepokojem, razem z Państwem oczekiwaliśmy wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2007r. rozporządzenia REACH. Samo rozporządzenie liczy w wersji polskiej 278 stron, a do tego kilka tysięcy stron będą liczyły Wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów (w języku angielskim) wskazujące, jak należy interpretować i stosować te przepisy. Spełnienie wymagań nakładanych przez przepisy REACH będzie generowało wysokie koszty wynikające z konieczności przeprowadzenia szeregu badań substancji (lub częściowej odpłatności za wyniki badań wykonanych przez innych) oraz z bardzo wysokich opłat za rejestrację substancji i inne czynności wykonywane przez Agencję. Z drugiej strony niespełnienie tych wymagań stwarza realną groźbę wstrzymania produkcji lub importu substancji, preparatu, a w niektórych przypadkach także wyrobu, co może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

  Niewiedza lub niepełna wiedza o tym, jak należy postępować, może przedsiębiorstwo kosztować znacznie więcej, niż sumy wydane na kształcenie pracowników.

  REACH nakładając na producentów i importerów pełną odpowiedzialność za realizację prawa chemicznego wymaga jednocześnie aby dokumenty przekazywane w łańcuchu dostaw oraz przy rejestracji substancji opracowywane były przez kompetentnych specjalistów. Program studiów podyplomowych w dużym wymiarze godzin uwzględnia m.in. klasyfikację substancji i preparatów chemicznych oraz tworzenie kart charakterystyki i oznakowanie substancji i preparatów chemicznych, również wg systemu GHS, a także tworzenie raportów bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszy narażenia.

  Jest to wspólne wyzwanie dla Państwa i dla nas, Waszego doradcy.

  Gorąco zachęcamy do podejmowania studiów podyplomowych i korzystania z całego pakietu oferowanych przez nas szkoleń, ponieważ może to być najtańszy i najbardziej efektywny sposób zmierzenia się z zagrożeniami dla przedsiębiorstwa generowanymi przez REACH.

Inne informacje związane z zarządzanie, jakość, środowisko, prewencja ryzyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |